Scouting

Interne Scouting s.v. Alliance ’22                               Introductie

Instelling interne scouting

Op voorstel van de technische jeugdcommissie heeft het bestuur besloten om ‘interne scouting’ in te stellen. Het seizoen 2015-2016 heeft men als pilot-jaar gebruikt en met ingang van het lopende seizoen is de scouting volop aan de gang.


De belangrijkste taak van het scoutingsteam is het volgen van de voetbaltechnische ontwikkeling van de spelers en over de bevindingen een advies uit te brengen aan de technische staf, de hoofdtrainers in het bijzonder, bij het selecteren van spelers en indelen van teams.

Door spelers te blijven volgen wordt niet alleen de ontwikkeling van het individu vastgelegd, maar blijven zij ook steeds in beeld. Het belangrijkste doel is de spelers op het juiste niveau in te delen, immers spelplezier en voldoende uitdaging gaan samen. Daarnaast denkt de scouting mee en geeft gevraagd en ongevraagd adviespunten aan op het gebied van het technisch jeugdbeleid. Interne scouting wordt hierbij als een belangrijk instrument gezien.

Het scoutingsteam volgt alle teams van de O13 t/m de O8 waarbij zij de volgende zaken monitoren:

 

  • De individuele kwaliteiten van de spelers op voetbaltechnisch- en tactisch gebied en het herkennen van aanleg, ambitie, motivatie, fysieke gesteldheid en lerend vermogen.
  • Bekijken welke spelers er toe zijn aan een extra uitdaging (wellicht resulterend in meetrainen / af en toe meespelen bij een hoger team);
  • Het toetsen van de huidige teamindelingen

 

Hierin is de scouting een adviesorgaan voor o.a. het selecteren van spelers en het indelen van zowel selectie- als breedteteams, waarbij het doel altijd is om spelers op het juiste niveau en met voldoende uitdaging in te delen. Het advies van de scouting wordt gegeven aan het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en de hoofdtrainers.

Werkwijze:

 

  • Het bekijken van de jeugdspelers vanaf O8 t/m O13;
  • 1e helft van het seizoen: het bekijken van de gehele teams met als doel de samenstelling te toetsen (het resultaat van de samenstellingen aan het einde van het afgelopen seizoen) in algemene zin. Tevens volgt de scouting de voetbaltechnische- en tactische ontwikkeling van de spelers, hoofdzakelijk in teamverband, en beschrijft hierbij de opvallende zaken als bijvoorbeeld het beoordelen of een speler een dermate ontwikkeling doormaakt, dat hij of zij een extra uitdaging behoeft. Hierbij verliest de scouting het beoordelen van spelplezier, zowel individueel als in teamverband, tijdens de wedstrijden niet uit het oog;
  • 2e helft van het seizoen: specifiekere scouting van het individu, werken naar teamindelingen toe voor zowel de selectie- als de breedteteams;
  • Algemeen gedurende het seizoen: het herkennen van spelers die wat meer uitdaging nodig hebben / er aan toe zijn mee te trainen met een hoger team en deel te nemen aan eventuele oefenwedstrijden, zie eerder.

 

Plaats in de organisatie:

Het scoutingsteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het HJO.
scouting img1 alliance22

Speerpunten:

  • Zorgen voor een frisse en neutrale blik op de spelers, buiten die van trainers en coaches, teneinde een objectief (plaatsings-)advies uit te brengen;
  • Het in kaart brengen van de voetbaltechnische- en tactische kwaliteiten van de gescoute spelers om vervolgens de voetbaltechnische- en tactische ontwikkeling van de spelers te volgen door hen meerdere keren te observeren (in wedstrijd- en trainingsverband) en uiteindelijk een aanvulling te vormen op de beoordelingen van de (hoofd-)trainers, teneinde een jaarlijkse beoordeling van het individu op te stellen.


Scouts:

Op het moment van deze introductie bestaat de interne scouting uit de volgende leden:

Barry Hooning
Willem van de Kerkhof
Remko van Dijk
Daniel van Egmond
Cor de Lange


Wij hopen spoedig het team uit te kunnen breiden met enthousiaste scouts om het bereik dat wij nastreven te behalen en wellicht te vergoten. Omdat het seizoen 2016 - 2017 reeds is begonnen, bent u wellicht onze scouts al tegengekomen. Wilt u wat informatie over de interne scouting en de rol die het speelt in de Alliance organisatie, dan zijn wij te allen tijde bereid deze te geven. We zien u graag op het veld!