Alliance werkt aan ‘Voetbal met respect’

Alliance ’22 heeft de handen in een geslagen met 22 andere verenigingen uit Kennemerland om de veiligheid op en rond de voetbalvelden te bewaren door samen te werken aan een positieve voetbalsfeer en gemeenschappelijk op te treden tegen incidenten. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Voetbal met Respect’ dat de verenigingen ondertekenden, samen met de KNVB, Stichting SportSupport en de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede.

 

Nieuwe samenwerkingsafspraken

Samenwerking staat voorop in het convenant. De partijen werken aan sportiviteit en respect, op basis van gedeelde gedragsregels voor spelers, trainers, toeschouwers en bestuurders. Maar daar blijft het niet bij! Om effectief te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag, hebben de verenigingen afgesproken elkaar via vaste contactpersonen consequent te informeren over incidenten en de afhandeling van wanordelijkheden. Daarnaast informeert de KNVB de verenigingen actiever over de behandeling van meldingen van wanordelijkheden en tuchtzaken. De verenigingen en de KNVB hebben ook afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met leden die vanwege wangedrag door hun club worden geroyeerd en situaties waarin dat resulteert in een landelijk voetbalverbod. De complete tekst van het convenant tref je als bijlage bij dit artikel.
 

Positieve evaluatie eerder convenant

De basis voor de afspraken is in 2014 gelegd in een eerdere versie van het convenant. De voetbalverenigingen evalueerden dit in 2024. Ze concludeerden dat samenwerkingsafspraken goed werken: verenigingen weten elkaar goed te vinden en dat helpt bij de aanpak van incidenten. Tegelijkertijd vonden de voetbalverenigingen het nodig om de samenwerking op te frissen, de convenantafspraken te actualiseren en meer partijen te betrekken. De huidige versie van het convenant is samen met alle betrokken partijen geactualiseerd en vastgesteld.

Deelnemende voetbalverenigingen:
sv Alliance’22, HBC, Koninklijke HFC, Onze Gezellen, HFC EDO, RKVV DSS, VVH/Velserbroek, Haarlem Kennemerland fc, BVC Bloemendaal, VEW, Schoten, RCH, sv Vogelenzang, BSM, sv Terrasvogels, HYS, Geel-Wit, Olympia Haarlem, HVV DSK, United Davo, HFC Heemstede, sv DIO, sv Zandvoort. Overige partijen: KNVB, gemeenten Haarlem, Heemstede, en Bloemendaal en Stichting SportSupport.

 

Wethouder Eva de Raadt Haarlem en Robert Graat Alliance 22