Kantine - en wedstrijdsecretariaat diensten 2023 - 2024

Eind augustus gaat we weer starten met voetballen. Het eerste officiele speelweekend is 3 en 4 september en vanaf dan begint het nieuwe schema en rooster voor de kantinediensten en wedstrijdsecretariaatsdiensten ook wel. Willen jullie zorgen dat de aanvoerders/teamleiders de indeling van spelers voor hun team gaan regelen? 

Een kantinedienst van een team duurt maximaal 6 uur. De kantinediensten starten dit seizoen op zaterdag 3 september. Tijdens de kantinediensten is er een zogenaamde ‘toezichthouder’ aanwezig is. Dit is een ervaren kracht die de mensen die dienst hebben wegwijs maakt en begeleid.

 

Bekijk de indeling van de 2023/2024 (UPDATE 04 DEC '23) >>

 

Voor het nieuwe seizoen zijn er een aantal dingen net iets anders dan voorheen.

In 2023/24 zijn de diensten voor kantine en wedstrijdsecretariaat gecombineerd.

Van de 4 vrijwilligers die opkomen gaat er 1 het wedstrijdsecretariaat doen en de andere 3 de kantine. Het is mogelijk onderling te rouleren tijdens de dienst.
 

Indeling teams

De JO/MO13 en hoger, incl de senioren, doen 3 diensten. De JO/MO8 t/m 12 doen 2 diensten.

 
Invulling diensten en ruilen

Alle teams dienen uiterlijk 2 weken voor de betreffende dienst, de namen voor de eigen diensten in te leveren, inclusief een contact persoon en zijn/haar telefoon nummer.
De contactpersoon zal benaderd worden bij uitval of wijzigingen, maar ook bij het in gebreke blijven, waarbij tevens adequate opvolging verwacht wordt.
Bij verhindering dient zelf voor vervanging gezorgd middels ruilen binnen het team of eventueel tussen teams onderling.
Als teams een dienst niet/onvoldoende invullen, worden ze in een ander weekend extra ingedeeld.

 

Extra info diensten

Een dienst van 5 tot 6 uur mag opgesplitst worden in maximaal 2 gelijke shifts. 
Op zondagochtend begint de dienst om 09.00 uur!!
Alle diensten dienen ingedeeld te worden met het aantal personen uit de tabel hierboven. Zondagochtend kunnen we met twee personen starten (2 ipv 4)
Bij elke kantiendienst is er een toezichthouder aanwezig die verantwoordelijk is voor de kantine en de vrijwilligers aanstuurt.
Alleen de toezichthouder kan vooraf of tijdens de actuele dienst bepalen, dat er minder personen nodig zijn.

De personen die de dienst doen moeten 18+ zijn.


Extra info wedstrijdsecretariaat


Bij het wedstrijdsecretariaat draait het in feite om twee zaken:
A. Het toezien op juist verloop van de wedstrijdochtend of -middag.
B. Het vertegenwoordigen van de club bij ontvangst gasten en optreden in geval van ‘calamiteiten’.
Een beschrijving van de taken en een checklist is aanwezig in het wedstrijdsecretariaat
Bij de eerste dienst op zaterdag is een ervaren coordinator aanwezig
Het wedstrijdsecretariaat moet bezet zijn zolang er wedstrijden zijn. Als de laatste wedstrid afgelopen is en de stand is genoteerd, kan de vrijwilliger terug naar de kantine

 

Wat moet ik doen als teamleider of aanvoerder?

Voor 2 september een rooster met namen voor de kantinediensten en wedstrijdsecretariaat diensten van jouw team doorgeven per mail aan vicevoorzitter@alliance22.nl.

Mochten jullie nog vragen hebben over de kantinediensten, stel die dan ook via vicevoorzitter@alliance22.nl.

 
Tot slot:
Alliance heeft beleid ten aanzien van het gebruik en schenken van alcohol. Voor de personen die kantinedienst hebben, zijn deze regels én de aanwijzingen voor het verplicht checken van ID en leeftijd van jongeren, samengevat in het Alliance Alcohol A4tje (zie PDF download onderaan).

Bij Alliance is de kantine van ons samen en doen we dat ook samen!