Alliance & KiKa

kika 270Alliance & KiKa
Onze hoofdsponsor Makelaarskantoor Mooijekind heeft er voor gekozen om niet haar eigen naam te promoten, maar zich maximaal in te zetten voor KiKa promotie en inzamelingsacties. Uiteraard heeft Alliance’22 dit gebaar omarmd temeer omdat wij al meerdere jaren actief geld doneren aan Kika. Dit krijgt nu een nog structureler karakter met de komst van hoofdsponsor Mooijekind.

Wie is Kika
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is in 2002 opgericht. Aanleiding was het verzoek van Prof. Rob Pieters van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en Prof. Huib Caron van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam om te kijken of er meer geld beschikbaar kon komen voor onderzoek naar kinderkanker. In de eerste gesprekken met beide oncologen werd duidelijk dat de behoefte aan meer onderzoek naar kinderkanker zeer terecht was. De genezingskans stond al geruime tijd `stil` op ongeveer 70%, terwijl de overtuiging er was en is dat door de vele beschikbare gen-datagegevens er een doorbraak mogelijk moest zijn. De genezingskans moest en kon omhoog.

Inmiddels is de genezingskans van kinderkanker gestegen naar 75%. Ook op het gebied van kwaliteit van de behandelingen valt veel te verbeteren. De huidige chemo`s zijn dusdanig zwaar en agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaandefecties kunnen krijgen.

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Wat doet KiKa
KiKa betaalt onderzoeken naar kinderkanker om er zo voor te zorgen dat er nog meer kinderen beter kunnen worden. Door betere behandelingen en verzorging worden er gelukkig steeds meer kinderen beter van kanker. Maar er zijn helaas ook ‘de late effecten’ van de ziekte en behandeling. Dit betekent dat door de zware medicijnen en behandelingen ook goede cellen in het lichaam kapot zijn gemaakt. Dit kan nare gevolgen hebben, zoals slecht zien, slecht horen, leerproblemen, slecht groeien of onvruchtbaarheid. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan.

De onderzoeken naar kinderkanker die KiKa betaalt worden gedaan in de zeven academische kindercentra in Nederland. Dat zijn de ziekenhuizen waar kinderen met kanker behandeld worden én waar ook een onderzoekscentrum is.

·        Emma Kinderziekenhuis – AMC Amsterdam
·        Koningin Beatrix Kinderkliniek – UMC Groningen
·        Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden
·        UMC St. Radboud Kinderziekenhuis – Nijmegen
·        Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam – Erasmus MC
·        VU Medisch Centrum Amsterdam
·        Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht

De onderzoeken zijn heel hard nodig. Door onderzoek te doen komen we meer te weten over hoe kinderkanker ontstaat, hoe het beter en sneller kan worden ontdekt en hoe het kan worden behandeld met zo min mogelijke ‘late effecten’.

Het geld dat bij KiKa binnenkomt wordt niet zomaar aan alle onderzoeken gegeven. Geld moet goed besteed worden. Alleen de beste onderzoeken worden daarom goedgekeurd. Elke onderzoeker kan een onderzoek bedenken naar kinderkanker en dit aan KiKa toesturen via een onderzoeksvoorstel.
Gemiddeld kost een onderzoek € 100.000 per jaar. Van dit geld worden de onderzoekers, materialen, ruimte etc. betaald. Een onderzoek duurt meestal ongeveer vier jaar, maar KiKa steunt ook onderzoeken die bijvoorbeeld maar één jaar duren of langer dan vier jaar.

Tussendoor bekijkt KiKa altijd of het goed gaat met de onderzoeken en of we het onderzoek verder blijven steunen. Elk jaar worden er ongeveer zestig onderzoeken gedaan die KiKa steunt.

In 2016 komt er een nieuw ziekenhuis in Utrecht, het , speciaal voor kinderen met kanker. Als alle kinderen met kanker in Nederland in hetzelfde ziekenhuis komen, kunnen ze nóg beter behandeld worden. KiKa zal een groot deel van de onderzoeken financieren die plaatsvinden in het Prinses Máxima Centrum. Kijk op de website van Kika (www.kika.nl) als je meer wilt weten over onderzoek of kinderkanker.

Alliance & KiKa
Zoals gezegd wil Alliance’22 zich graag inspannen voor promotie en inzameling voor KiKa. Denk maar aan het Kika Alliance jeugdtoernooi wat in 2016 voor de derde keer wordt gehouden of aan de inzameling en verkoop van kleding en voetbalschoenen.

Met deze initiatieven gaan we natuurlijk gewoon door. Heb jij een idee voor een Alliance-actie voor jouw team of voor de vereniging speciaal voor Kika? Laat het ons dan weten en mail naar kika@alliance22.nl€ 1.100,= donatie uit seizoensopbrengst fooienpot, verkoop kleding en schoenen, statiegeld lege flessen en verkoop voetballen

€ 2.000,= donatie uit kantineopbrengsten en sponsorgelden van het Kika-Alliance Jeugdtoernooi 2015