Minivoetbal

Op zondagochtend is er zogenaamd minivoetbal bij Alliance, voetbal voor meisjes en jongens van (bijna) 5, 6 en (net) 7 jaar. Er zijn op zondagochtend twee blokken waarin je per leeftijd met elkaar kunt voetballen.


De jongste mini’s trainen van 09.30 uur tot 10.30 uur.

De oudste mini's trainen van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Beide groepen kunnen na afloop limonade komen drinken in de kantine.

 

Proeftraining

Mini’s die kennis willen maken met het voetbal kunnen vier weken komen proeftrainen om te kijken of hij/zij het voetballen echt leuk vindt. Na de proefperiode van vier weken wordt de mini lid of stopt hij/zij.

Actueel

  • Voor de mini’s uit 2017 is het maximumaantal bereikt. Voor 2017 is er een wachtlijst
  • Voor de mini’s uit 2018 is het maximumaantal bereikt. Voor 2018 is er een wachtlijst.

Minivoetbal bij Alliance

De KNVB hanteert het geboortejaar om te bepalen in welke leeftijdscategorie een kind speelt. Alliance volgt hierin de KNVB. Kinderen indelen in een hoger of lager jaar dan hun geboortejaar gebeurt niet in de mini’s.

In januari van elk jaar start er een nieuwe groep jongste mini’s. Dat zijn de kinderen die in dat jaar 5 worden. Voorwaarde om te starten is dat er vanuit de groep ouders twee coördinatoren en voldoende trainers zijn.
Mini’s die na 1 januari starten betalen voor dat seizoen de halve contributie. Starten kan ook gedurende het jaar.

Wachtlijst en plaatsingsbeleid mini’s

De ruimte voor het aantal leden bij Alliance is beperkt tot een maximum van 60 mini’s per jaar. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Tot het maximumaantal spelers voor dat jaar bereikt is, kan elke mini zo instromen.

Wanneer het maximumaantal spelers in zicht komt, zullen de coördinatoren dat aangeven. Dat is het moment waarop de wachtlijst start. Pas wanneer een kind na de proefperiode niet doorgaat en geen lid wordt ontstaat er een nieuwe plek en kan de eerstvolgende op de wachtlijst starten (met een proeftraining als dat gewenst is).

Als het maximumaantal van 60 mini’s bereikt is, komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst. Zodra er weer plek is, nemen we contact op met de eerste op de wachtlijst.

Wanneer er plaatsen beschikbaar komen waardoor mini’s van de wachtlijst kunnen gaan voetballen gelden de volgende plaatsingscriteria:

  1. 1. Gezinsleden van Allianceleden
  2. 2. Volgorde van binnenkomst

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen aan mini-coordinator@alliance22.nl.


Vraag en antwoord over de mini’s en de wachtlijst:

Waarom maximaal 60 mini’s?

Alliance heeft een beperkt aantal velden. Om het aantal wedstrijden voor alle jeugd jaargangen planbaar te houden is een maximum van 60 spelers per jaar ingesteld.

Hoe lang mag de proefperiode duren?

We hebben een proefperiode van vier weken. In die proefperiode kan de mini proberen of zij/hij het voetballen leuk vindt. Het kan voorkomen dat er een training gemist wordt of dat er en vakantie tussen de trainingen zit. De proefperiode blijft echter maximaal vier weken. Aan het eind van de proefperiode gaat de mini door en wordt lid of zij/hij stopt.
Tijdens de proefperiode reserveren we een plek voor de aankomende mini. Na de proefperiode van 4 weken vervalt de gereserveerde plek en gaat die door naar het eerstvolgende kind op de (wacht)lijst.

Waarom gaan familieleden voor op de wachtlijst?

Alliance is een familieclub met een sterke band met de buurt. Om die familie bij elkaar te houden geven we voorrang aan aanmeldingen van mini’s die al familieleden hebben die actief voetballen bij Alliance.

Wat voor vrijwilligerstaken zijn er bij Alliance en wat verwacht de club van de leden?

Net als veel sportverenigingen heeft Alliance behoefte aan vrijwilligers om een groot aantal zaken binnen de club te regelen. De club dat doen we samen! Vanaf de JO8 krijgen teams elk jaar twee of drie kantinediensten toegedeeld en een of twee wedstrijdsecretariaatsdiensten. We verwachten van alle teams dat zij (de ouders bij de jeugd) die diensten invullen. Maar er is nog veel meer te doen.

Voor de ouders van beginnende mini’s is er twee keer in het jaar (oktober en maart) een ouderavond waarin uitleg gegeven wordt over hoe het bij Alliance werkt en wat er allemaal kan. Heb je nu al interesse, dan kun je in gesprek met de mini-coördinator om te kijken wat er mogelijk is.

Mijn kind is pas in december jarig en is nu nog te jong voor voetbal. Kan ik haar/hem alvast aanmelden voor na de zomer om zeker te zijn van een plek?

Voor het jaar waarin mini’s vijf jaar worden geldt dat we alle kinderen evenveel kans willen geven om lid te worden en kinderen die pas later in het jaar geboren zijn niet willen benadelen. Daarom houden we bij aanmelding van een kind in het jaar dat ze 5 worden een plek vrij op basis van het moment van de aanmelding. De ouders kunnen dan zelf bepalen wanneer in dat jaar hun dochter of zoon wil beginnen met de proeftraining of wil starten met voetballen.

Vanaf het jaar dat mini’s zes worden geldt het moment van start proeftraining als moment waarop de volgorde bepaald wordt. Een aanmelding voor een start later in het jaar kan betekenen dat de mini dan op de wachtlijst terecht komt.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor voetbal bij Alliance?

De aanmelding voor mini voetbal bij Alliance start op 1 januari van het jaar waarin toekomstige mini’s vier jaar oud worden.

Hoe zit het met de contributie als mijn kind midden in het seizoen begint?

Het voetbalseizoen loopt van september t/m juni. Daarop is de contributie gebaseerd. Voor leden die na 1 januari lid worden geldt dat zij voor dat seizoen de halve contributie betalen.