Alcoholbeleid

Sv Alliance ‘22 wil voor een gezonde sportomgeving zorgen, daarom worden de wettelijke regels voor het gebruiken en schenken van alcohol actief gehandhaafd.


Regels voor het gebruiken en schenken van alcohol bij Sv Alliance ‘22:

 1. Er wordt geen alcohol verstrekt / verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Bij verkoop van alcohol aan jongeren worden ID en leeftijd gecontroleerd.
 2. Het is verboden om alcohol te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om het aan hen door te geven.
 3. Er wordt geen drank (meer) geschonken aan personen die zichtbaar onder invloed zijn.
 4. Geen glazen naar buiten én geen alcohol langs het veld of in de kleedkamers. Er mag alleen alcohol worden gedronken in de kantine of op het terras. Op het terras mag uitsluitend uit een plastic beker worden gedronken.


Nix onder 18; geen ID = geen alcohol

De gemeente Haarlem controleert regelmatig of sportverenigingen zich aan de Drank en Horecawet houden. Er worden mysterieshoppers ingezet om te toetsen of het ID en de leeftijd goed worden gecontroleerd bij de verkoop van alcohol. Als overtredingen worden geconstateerd kan en zal de gemeente de vereniging straffen met stevige boetes. Ook het intrekken van de horecavergunning of het sluiten van het clubhuis is niet ondenkbaar.

De handhaving is bij Sv Alliance ’22 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers en teams, coaches en teamleiders, supporters (incl. ouders), bestuur en kantine vrijwilligers. Ieder heeft daar in zijn rol.


Spelers en teams:

 • Spelers jonger dan 18 jaar is het verboden alcoholhoudende drank bij de club te drinken.
 • Teamgenoten (of teambegeleiders) mogen geen alcohol bestellen voor spelers, jonger dan 18 jaar, of aan hun (door) geven.
 • Iedereen jonger dan 25 jaar moet zijn/haar ID tonen bij het bestellen van alcohol. Toon je ID spontaan, maak het de vrijwilliger achter de bar makkelijk om ID en leeftijd te checken.


Teamleiders, coaches en ouders:

 • Bespreek alcoholregels met het team en zorg dat consequenties van overtreding bekend zijn.
 • Maak samen met het team afspraken over de naleving van alcoholregels en zie toe op naleving na trainingen en wedstrijden.


Kantine vrijwilligers (betreft toezichthouders én ouders/spelers met kantinedienst)

 • Neem voorafgaand aan kantinedienst kennis van de regels voor het schenken van alcohol (zie het Alliance Alcohol A4 tje). Toezichthouder moeten daarnaast beschikken over het certificaat ‘verantwoord alcoholverkopen’ (zie link onder in de tekst).
 • Als jongeren alcohol bestellen moet de vrijwilliger achter de bar altijd naar het ID vragen én de leeftijd checken. Ook als degene die bestelt een bekende is. We nemen geen genoegen met “Ik ben mijn ID vergeten” of “Mijn ID zit in m’n sporttas”.
 • Geldige vormen van legitimatie zijn: ID kaart, paspoort, rijbewijs (geen kopie).
 • Bedenk dat het niet vreemd is om naar het ID te vragen. Als spelers uitgaan wordt in de horeca ook naar het ID gevraagd.


De regels over het schenken van alcohol en checken van ID en leeftijd zijn samengevat op dit A4-tje [PDF download "Alliance '22 Alcohol regels"]


Wil je meer weten? NOC NSF heeft een praktisch hulpmiddel ontwikkelt met alles wat je moet weten over verantwoord alcoholgebruik. Handig om door te nemen voor je kantinedienst doet. https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/
 
 

O18 banner