25 November 2022: 100 jaar sv. Alliance ’22!

alliance retro

Het schiet op, het jubileum jaar 2022 staat voor de deur. In dit artikel leest u hoe we ervoor staan met de planvorming en de organisatie.

Al sinds vorig jaar november is een groep van ca. 20 Alliancers druk bezig om het jubileumplan uit te denken en de eerste organisatorische stappen te zetten.

Dat plan voor 2022 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

 • Kick-off Jubileum jaar tijdens Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022
  - presentatie jubileum logo & jaarprogramma (in detail)
 • Alle Jubileum momenten gepland met ritme van ca. 2 maanden
 • Vier Jubileum momenten: eind maart, eind mei/begin juni, eind augustus & eind november (weekend vrijdag 25 november)
 • Vaste aspecten per Jubileum moment: introductie “aandenken”; voetbalactiviteit jeugd (18-); spel-/quiz-avonden 18+ leden/ouders; stap-voor stap opbouw museum/fotowand
 • Afsluiting eind november met aanbieding jubileum boek tijdens groots feestweekend, inclusief “reünie/toekomst-meeting”

De jubileum momenten zullen elke keer bestaan uit onderdelen, die vanuit  de 8 eerder vastgesteld thema’s zijn (en worden) bedacht:

 • Toernooien/-wedstrijden & jeugdactiviteiten
 • Communicatie/promotie
 • Feesten/borrels/spelactiviteiten/quizzen
 • Aandenken 100 jarig bestaan
 • Loterij en andere fondsen werving
 • Alliance creatief (foto’s, video, kunstobjecten, …)
 • Jubileum boek
 • Eindfeest (inclusief reünie/toekomstmeeting)

Er is al veel uitgewerkt, maar er moet nog veel meer uitgedacht en in detail georganiseerd worden. Daarom is uw/jullie hulp van harte welkom.
We willen erg graag voor de diverse feestelijke en diverse jeugd-activiteiten de inbreng hebben van een zo groot mogelijk groep uit de Alliance jeugd, meiden en jongens!

En natuurlijk zijn er altijd voor diverse activiteiten vrijwilligers nodig om een en ander in goede banen te leiden.

Met ieders hulp wordt het een geweldig jubileumjaar 2022!