Contributies sv Alliance'22 seizoen 2024-2025

Als vereniging zijn wij ook afgelopen seizoen geconfronteerd met sterk opgelopen kosten. Om die impact op te vangen is, in de ALV van in december 2023, unaniem besloten de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen aan te passen.

Met vriendelijke groeten,

Marco de Ruiter  penningmeester@alliance22.nl

Robert Graat voorzitter@alliance22.nl


De contributiebedragen vanaf 1 juli 2024 zijn:

 • JO6, JO7, MO7 (Mini’s).............................€ 158,--
 • JO8, JO9, MO9..........................................€ 240,--
 • JO10, JO11, MO11 ...................................€ 245,--
 • JO12, JO13, MO13................................... € 250,--
 • JO14, JO15, MO15....................................€ 255,--
 • JO16, JO17, MO17................................... € 260,--
 • JO18, JO19, MO19....................................€ 265,--
 • Senioren.....................................................€ 295,--
 • Trimvoetbal................................................€ 168,--
 • Trainingslid*...............................................€110,--
 • Oproeplid**............….................................€130,--
 • NIEUW: Verenigingslid.................................€22,--


* Trainingslid mag enkel meetrainen en geen wedstrijden spelen.


** Oproeplid mag meetrainen en in een seizoen maximaal 6 wedstrijden meespelen. Kan alleen bij teams met meer dan 16 spelers. Alleen mogelijk na toestemming ledenadministratie/bestuur.

 


Selectietoeslag

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 juli zijn:

 • Jeugd.........................................................€ 25,--
 • Senioren.....................................................€ 30,--


De selectieteams die in aanmerking komen voor toeslag zullen op de website bekend worden gemaakt.


Kledingtoeslag

Alliance organiseert in eigen beheer de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 22,-- in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.

 

Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen

Via het emailadres, wat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Voor 30 September ontvangt u de aankondiging voor automatische incasso, of een betaallink via ClubCollect, via welke betaald kan worden. In dat geval bestaat de mogelijkheid om in maximaal 4 termijnen het jaarbedrag te betalen

Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet tijdig nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau; Finesse Incasso Services te Haarlem. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.

 

Contributie en langdurige afwezigheid

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer je door een zware blessure tot het einde van het seizoen niet meer kan spelen, of dat je vanwege een studie/stage in het buitenland voor de rest van het seizoen niet meer met je team kan meedraaien.

In zulke gevallen kan je samen met je trainer verzoek indienen om op de pauzeknop van je lidmaatschap te drukken.

Stuur dan (na overleg met je trainer) een verzoek, waarin je de achtergrond uitlegt aan bestuur@alliance22.nl. Het bestuurslid voetbal en de penningmeester zullen dit verzoek op individuele basis beoordelen en altijd proberen een goede oplossing te vinden.


Opzeggingen

De uiterste opzegdatum is 1 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer ingedeeld en wordt de contributie in rekening gebracht.

Aan leden die gedurende het seizoen opzeggen of zich laten overschrijven wordt geen gefactureerde en betaalde contributie terugbetaald. Vanzelfsprekend kan iedereen die opzegt blijven meespelen en meetrainen tot het einde van het lopende seizoen.