Contributie

Contributies sv Alliance '22 seizoen 2019-2020


De contributiebedragen vanaf 1 juli 2019 zijn:

.    JO6, JO7, MO7 (Mini’s)…....…..€ 120,--
.    JO8, JO9, MO9………….........……€ 165,--
.    JO10, JO11, MO11………......…..€ 170,--
.    JO12, JO13, MO13…….......…….€ 175,--
.    JO14, JO15, MO15………...….....€ 180,--
.    JO16, JO17, MO17…….......…….€ 185,--
.    JO18, JO19, MO19……….......….€ 190,--
.    JO20, MO20……………..........…….€ 210,--
.    Senioren ………………....…........…..€ 240,--
.    Trimvoetbal ……………....….....…..€ 130,--
.    Niet spelend lid …………........…..€  90,--

Selectietoeslag
De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 juli 2019 zijn:
·      Jeugd  ……………………….€ 20,--
·      Senioren ……………………€ 25,--

Onder de selectieteams jeugd vallen:

JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1, MO19-1, JO19-1 en JO19-2.

Onder de selectieteams senioren vallen:
Zondag 1, Zondag 2 en Dames 1.


Kledingtoeslag
Sinds afgelopen seizoen is Alliance gestart met het in eigen beheer organiseren van de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 17,50 in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.

Automatisch incasso
Is er uit principe geen automatisch incasso afgegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de verschuldigde contributie voor 30 september 2019 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. s.v. Alliance te Haarlem o.v.v. naam en team.

De automatische incasso wordt voor 30 september 2019 uitgevoerd.

Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen
Via het emailadres, dat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet tijdig nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau; Finesse Incasso Services te Haarlem. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.
 

Contributie en blessures
Regelmatig worden bij de penningmeester verzoeken voor reductie / restitutie van de contributie vanwege blessures ingediend. Hoe erg we het vinden voor het betreffende lid, kunnen we daar helaas niet aan meewerken. Blessures zijn helaas onderdeel / risico van de sport en daar kunnen wij als vereniging geen rekening mee houden en zal er geen reductie / restitutie plaats vinden.

Afmeldingen na 15 juni en opzeggingen gedurende het seizoen

De uiterste einddatum voor afmeldingen ligt op 15 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer aangemeld bij de KNVB en vanaf dat moment wordt door de KNVB kosten in rekening gebracht. Voor afmeldingen die plaatsvinden na 15 juni, maar voor 1 september van dat zelfde jaar, zullen wij € 50 in rekening brengen bij het oud lid.

Leden die gedurende het seizoen opzeggen, dienen de volledige contributie voor het lopende seizoen te voldoen. In uitzonderingsgevallen (ter beoordeling aan de vereniging) kunnen leden, die als gevolg van een vorm van overmacht hun lidmaatschap in de loop van de eerste seizoenshelft (tussen 1 september en 20 december) opzeggen, verzoeken om gedeeltelijke restitutie van contributie. Dit verzoek moet onderbouwd en gelijktijdig met de opzegging via mail worden gericht aan ledenadmin@alliance22.nl  In deze uitzonderingsgevallen wordt maximaal 50% van de contributie terug gestort. Restitutie wordt niet berekend over toeslagen. De afmeldingen dienen plaats te vinden via de ledenadministratie anders vindt geen restitutie plaats. In het geval van opzegging na 20 december kan geen beroep op restitutie worden gedaan.

Informatie over de contributie-inning in coronatijden tref je hier: https://www.alliance22.nl/nieuws-en-verslagen/algemeen-club-nieuws/2399-corona-update-7-contributie-in-corona-tijden

 Overige vragen over de contributie kunnen worden gesteld aan de penningmeester


Aanmelden (indien plaats beschikbaar): Meld u hier aan als nieuw lid