Contributie

Contributies sv Alliance '22 seizoen 2018-2019


De contributiebedragen vanaf 1 augustus 2018 zijn:

.    JO6, JO7, MO7 (Mini’s)…....…..€ 120,--
.    JO8, JO9, MO9………….........……€ 165,--
.    JO10, JO11, MO11………......…..€ 170,--
.    JO12, JO13, MO13…….......…….€ 175,--
.    JO14, JO15, MO15………...….....€ 180,--
.    JO16, JO17, MO17…….......…….€ 185,--
.    JO18, JO19, MO19……….......….€ 190,--
.    JO20, MO20……………..........…….€ 210,--
.    Senioren ………………....…........…..€ 240,--
.    Trimvoetbal ……………....….....…..€ 130,--
.    Niet spelend lid …………........…..€  90,--

Selectietoeslag
De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 augustus 2018 zijn:
·      Jeugd  ……………………….€ 20,--
·      Senioren ……………………€ 25,--

Onder de selectieteams jeugd vallen:

JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO15-1, MO15-1, JO16-1, JO17-1, MO17-1, JO19-1 en JO19-2.

Onder de selectieteams senioren vallen: Zondag 1 en Zondag 2.

Kledingtoeslag
Sinds afgelopen seizoen is Alliance gestart met het in eigen beheer organiseren van de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 17,50 in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.

Automatisch incasso
Is er uit principe geen automatisch incasso afgegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de verschuldigde contributie voor 30 september 2018 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. s.v. Alliance te Haarlem o.v.v. naam en team.

De automatische incasso wordt voor 30 september 2018 uitgevoerd.
 
Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen
Via het emailadres, wat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.

 

Vragen over contributie kunnen gesteld worden aan de penningmeester

Aanmelden (indien plaats beschikbaar): Meld u hier aan als nieuw lid