Contributie

Contributies sv Alliance '22 2017-2018


De contributiebedragen vanaf 1 augustus 2017 zijn:


·      JO6, JO7, MO7 (Mini’s)………………. € 120,--

·      JO8, JO9, MO9………………………..…… € 165,--

·     JO10, JO11, MO11………………………... € 170,--

·      JO12, JO13, MO13…………………….… € 175,--

·      JO14, JO15, MO15…………………….… € 180,--

·      JO16, JO17, MO17………………………  € 185,--

·      JO18, JO19, MO19………………………  € 190,--

·      JO20, MO20…………………………..….... € 210,--

·      Senioren ……………………………….........€ 240,--

·      Trimvoetbal ………………………………... € 130,--

·      Niet spelend lid …………………………... €  90,--

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 augustus 2017 zijn:

·      Jeugd  ………………………………………  €   20,--

·      Senioren ……………………………………  €   25,--

Onder de selectieteams jeugd vallen: JO10-1, JO10-2, JO11-1, JO11-2, MO11-1, JO12-1, JO13-1, MO13-1, JO14-1, JO15-1, MO15-1, JO16-1, JO17-1, MO17-1, JO19-1 en JO19-2.


Onder de selectieteams senioren vallen: Zondag 1, Zondag 2 en Dames 1.


Is er uit principe geen automatisch incasso afgegeven, dan wordt er vanuit gegaan dat de verschuldigde contributie voor 1 september 2017 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. s.v. Alliance te Haarlem o.v.v. naam en team.

Alle contributies die na 1 september 2017 moeten worden gefactureerd, worden met € 10,-- verhoogd.


Vragen over contributie kunnen gesteld worden aan de penningmeester

Aanmelden (indien plaats beschikbaar): Meld u hier aan als nieuw lid