Contributies sv Alliance'22 seizoen 2022-2023

Als vereniging hebben we ons samen goed door de Corona-periode heen geloodst. Nu, uitkijkend op een nieuw voetbaljaar, staan we er goed voor. Als bestuur hebben we gekeken hoe we, ondanks alle stijgende kosten van het wekelijks mogelijk maken van wedstrijden en trainingen de impact hiervan kunnen beperken voor ons allemaal als leden.

Door de stijgende kosten hebben we de jaarlijkse contributie met € 10,-- moeten verhogen, maar tegelijkertijd kunnen we in dit seizoen deze stijging volledig compenseren vanuit het overschot uit de corona-reserve die opgebouwd was vanuit de extra bijdrage die wij allemaal in het eerste corona-jaar hebben gedaan. Voor deze bijdrage destijds, willen we iedereen nogmaals bedanken, het laat maar weer eens zien dat wij als Alliance elkaar bijstaan als we tegenwind hebben.

We kunnen ons overigens als bestuur nog steeds voorstellen dat er ook leden zijn die het in deze tijd moeilijk hebben. Voor hen geldt dat wij natuurlijk bereid zijn om in overleg tot een goede regeling te komen. Samen moeten we dat op kunnen lossen, want Alliancers zijn we in voor- én tegenspoed. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met een van ons.

Met de onderstaande contributies, kunnen wij als vereniging weer een mooi seizoen neerzetten waarin we weer allemaal gaan proberen het hoogste te bereiken op de leukste manier. Dit lukt alleen door alle vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om Alliance als vereniging draaiende te houden of door het geven van training en begeleiding aan onze spelers. Bedankt!

 

Met vriendelijke groeten,

Marco de Ruiter  penningmeester@alliance22.nl

Robert Graat voorzitter@alliance22.nl


De contributiebedragen vanaf 1 juli 2021 zijn:

 • JO6, JO7, MO7 (Mini’s).............................€ 130,--
 • JO8, JO9, MO9..........................................€ 195,--
 • JO10, JO11, MO11 ...................................€ 200,--
 • JO12, JO13, MO13................................... € 205,--
 • JO14, JO15, MO15....................................€ 210,--
 • JO16, JO17, MO17................................... € 215,--
 • JO18, JO19, MO19....................................€ 220,--
 • Senioren.....................................................€ 250,--
 • Trimvoetbal ...............................................€ 140,--
 • Niet spelend lid..........................................€100,--


Selectietoeslag

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 juli zijn:

 • Jeugd.........................................................€ 20,--
 • Senioren.....................................................€ 25,--


De selectieteams die in aanmerking komen voor toeslag zullen op de website bekend worden gemaakt.


Kledingtoeslag

Alliance organiseert in eigen beheer de wedstrijdkleding voor alle teams. Hiervoor wordt jaarlijks een kledingtoeslag ad € 22,-- in rekening gebracht bij alle leden die in wedstrijdverband actief zijn.


Automatische incasso

Heeft u uit principe geen automatische incasso afgegeven, dan gaan we er van uit dat de verschuldigde contributie voor 30 september 2022 wordt gestort op rekeningnummer NL 54 RABO 0321 0789 77 t.n.v. Sv Alliance ‘22 te Haarlem o.v.v. naam en team. Als het bedrag niet voor 30 september op de rekening van Alliance’22 is gestort, dan zullen we u een herinnering sturen. Daarbij brengen wij € 35 aan administratie kosten in rekening. Betaal dus op tijd.

De automatische incasso wordt voor 30 september 2022 uitgevoerd.


Facturering en Incassobureau bij niet tijdig betalen

Via het emailadres, wat bekend is bij de ledenadministratie, wordt de contributiefactuur uitgereikt. Mocht blijken dat de contributie vanwege diverse redenen niet tijdig nagekomen wordt, ontvangt u tot tweemaal toe een herinnering via het bekende emailadres. Als daarna nog steeds niet de contributie is voldaan, zijn wij genoodzaakt om de openstaande contributie uit handen te geven aan een incassobureau; Finesse Incasso Services te Haarlem. Alle extra kosten vanuit het incassobureau zullen voor uw eigen rekening zijn.

 

Contributie en langdurige afwezigheid

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer je door een zware blessure tot het einde van het seizoen niet meer kan spelen, of dat je vanwege een studie/stage in het buitenland voor de rest van het seizoen niet meer met je team kan meedraaien. In zulke gevallen kan je samen met je trainer verzoek indienen om op de pauzeknop van je lidmaatschap te drukken.

Stuur dan (na overleg met je trainer) een verzoek, waarin je de achtergrond uitlegt aan bestuur@alliance22.nl. Het bestuurslid voetbal en de penningmeester zullen dit verzoek op individuele basis beoordelen en altijd proberen een goede oplossing te vinden.


Opzeggingen

De uiterste opzegdatum is 1 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer ingedeeld en wordt de contributie in rekening gebracht.

Aan leden die gedurende het seizoen opzeggen of zich laten overschrijven wordt geen gefactureerde en betaalde contributie terugbetaald. Vanzelfsprekend kan iedereen die opzegt blijven meespelen en meetrainen tot het einde van het lopende seizoen.