Contributie

Contributies sv Alliance '22 2016-2017

De contributiebedragen vanaf 1 augustus 2016 zijn:

 

·      Mini’s (O6-O7)…………………………………….…. € 120,--

·      F- pupillen (O8-O9)………………………………….. € 165,--

·      E- pupillen (O10-O11-MO11)………………………. € 170,--

·      D- pupillen (O12-O13-MO13)…………………….… € 175,--

·      C- junioren (O14-O15-MO15)…………………….… € 180,--

·      B- junioren (O16-O17-MO17)………………………  € 185,--

·      A- junioren (O18-O19-MO19)………………………  € 190,--

·      1e jaars senioren (O20)…………………………….. € 210,--

·      Senioren ………………………………..................... € 240,--

·      Trimvoetbal …………………………………………..  € 130,--

·      Niet spelend lid ……………………………………… €  90,--

De toeslagbedragen voor de selectieteams vanaf 1 augustus 2016 zijn:

·      Jeugd  ………………………………………………….  €   20,--

·      Senioren ………………………………………………  €   25,--

Onder de selectieteams jeugd vallen: O9-1,O9-2, O10-1, O10-2, O11-1, O11-2, MO11-1, O12-1, O13-1, MO13-1, O15-1, O15-2, O15-3M, O17-1, O17-2, O19-1, O19-2 en MO19-1.

Onder de selectieteams senioren vallen: Zaterdag 1, Zondag 1, Zondag 2 en Dames 1.

Is er uit principe geen automatisch incasso afgegeven, dan wordt er vanuit gegaan dat de verschuldigde contributie voor 1 september 2016 wordt gestort op rekeningnummer NL 95 ABNA 0550 20 99 13 t.n.v. s.v. Alliance te Haarlem o.v.v. naam en team. Alle contributies die na 1 september 2016 moeten worden gefactureerd, worden met € 10,-- verhoogd.


Vragen over contributie kunnen gesteld worden aan de penningmeester

Aanmelden (indien plaats beschikbaar): Meld u hier aan als nieuw lid