Fysiotherapie

Sinds 2011 verzorgen de (sport)fysiotherapeuten van Fysiotherapie Leidsevaart
de paramedische begeleiding van s.v. Alliance ’22.


Sinds december 2015 vinden alle activiteiten plaats op één adres, te weten
Leidsevaart 254 (v.h. KwikFit).


Wij zijn als vereniging enthousiast over de samenwerking met deze praktijk.

De faciliteiten zijn er na de verhuizing nog beter op geworden!


FYSIO foto met lijnen 850x551


Blessurespreekuur

In geval van blessures kun je je melden bij Fysiotherapie Leidsevaart, (023) 5324826 of

info@fysiotherapieleidsevaart.nl

Daar wordt gezorgd voor een eerste screening, onderzoek en zo mogelijk een snelle diagnose. In ieder geval volgt een advies inzake prognose, verloop en eventuele behandelmogelijkheden.

Op dinsdag en donderdag is fysiotherapeut Ivar de Wit vanaf 19.00 uur aanwezig in de medische ruimte van Alliance. Vervolgbehandeling

Indien behandeling geïndiceerd is, wordt volgend op het onderzoek een afspraak gemaakt in de praktijk. De afspraak met Alliance is dat op korte termijn gestart kan gaan worden met de behandeling. Vragen

Vragen m.b.t. blessures, preventie en trainingsopbouw kunnen via bovenstaand 
e-mailadres worden ingestuurd.


Zie voor meer informatie:www.fysiotherapieleidsevaart.nl