Verzekering

Waarvoor zijn de voetballers via de KNVB verzekerd:

1. Collectieve ongevallenverzekering.
De ongevallen verzekering biedt dekking bij ongevallen als gevolg waarvan leden van de KNVB blijvend invalide raken. Voorwaarde hierbij is dat het ongeval plaatsvindt tijdens het verrichten van activiteiten voor/bij de vereniging. Tevens bestaat er onder omstandigheden een beperkte dekking voor medische- en tandheelkundige kosten. Er is hierbij sprake van zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat kosten eerst bij de eigen verzekering dienen te worden geclaimd.

 

2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering is eveneens een secundaire verzekering. Deze verzekering biedt dekking aan zowel individuele leden, als aan verenigingen. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan wanneer een lid van de KNVB aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen of letsel van personen en de eigen verzekering niet of niet voldoende dekking biedt.
Het onderscheid tussen deze verzekeringen kan in het kort als volgt worden weergegeven:

De verzekerde bij de ongevallenverzekering is degene die schade lijdt.
De verzekerde bij de aansprakelijkheidsverzekering is degene die schade toebrengt.