Vertrouwenspersonen

In veilige handen

Waarom heeft sv Alliance’22 een vertrouwenspersoon?

sv Alliance'22 wil natuurlijk een vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis en veilig voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als 'pesten', conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen

Dat zijn dan de redenen waarom sv Alliance'22 een vertrouwenspersoon en een adviseur heeft aangesteld.
Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen, dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.


Voorkomen is beter dan genezen

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen, die je niet makkelijk stelt aan je teamleider of een ander. Het kan ook zo zijn, dat er onvoldoende op je vraag of klacht gereageerd wordt. Je voelt je niet serieus genomen!

Het advies is dan ook; snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Dat maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van sv Alliance'22 ?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Alliance-leden of vrijwilligers plaatsvinden of hebben plaatsgevonden binnen de club-activiteiten.

Indien je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

Afhankelijk van de ernst van de klacht kan de vertrouwenspersoon desgewenst ook als bemiddelaar optreden.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
In de eerste plaats hebben de vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht.

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken en om advies te vragen, zal soms noodzakelijk zijn.

 

De vertrouwenspersoon kan ruggespraak houden met de interne adviseur. Dat kan soms nodig zijn, bijvoorbeeld omdat aanwijzingen niet duidelijk zijn of als inschakeling van officiële instanties noodzakelijk is. Als het echt mis is zal ook het bestuur worden geïnformeerd.
Het zal echter nooit zonder overleg en medeweten van jou gebeuren!

 

De vertrouwenspersonen zijn er voor alle jongens en meisjes, ouders, trainers en coaches van elke leeftijd binnen sv Alliance'22.

Van de gesprekken, die tussen jou en de vertrouwenspersoon van sv Alliance'22 plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar van op de hoogte bent.

 

Het functioneren van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van sv Alliance'22.

Bij het afsluiten van het jaar evalueren de vertrouwenspersonen in samenspraak met het bestuur over de aard van de meldingen, die zijn geweest. In dit overleg zullen geen namen genoemd worden.

 

De vertrouwenscontactpersonen van sv Alliance’22

Milou te West
Kim
Vertrouwenscontactpersoon

vertrouwens-cie@alliance22.nl


Tineke Prosee
TinekeProsee

Adviseur

vertrouwens-cie@alliance22.nl