Afgelastingen

Datum keuring:

 
 

arrowKijk verder op deze pagina voor mogelijk meer informatie over afgelastingen

 

WEDSTRIJD AFGELASTINGEN

 
twitter  VOLG ONS OOK OP TWITTER VOOR ACTUELE AFGELASTING BERICHTENAttentie !!
Indien bij plotselinge hevige regenval de kunstgrasmat vlak vóór of tijdens de wedstrijd of trainingen opbolt (blaarvorming) en hiermee het veld onbespeelbaar maakt,
dient de wedstrijd(en) of training(en) onmiddellijk tijdelijk of geheel gestaakt of afgelast te worden.
iedereen moet zich onmiddellijk van het kunsgras verwijderen!!

Gebruik kunstgrasvelden
De trainingen e/o wedstrijden, die gepland zijn op het kunstgras, gaan altijd door. Tenzij ...
Bij een sneeuwlaag, bevroren waterplassen, ijzel of opdooi worden de kunstgrasvelden afgekeurd.

Afgelastingen, hoe gaat dat in z'n werk?
Is er een wel of niet een afgelasting?
Wij spelen in district west I.

Telefoonnummer clubhuis: 023 5244057

Consul
Zaterdag: Hans Homburg
023-5244057 of 06 10375533
Overige dagen: Rob Kroonstuiver
023 5317661 of 06 22599547
 


Afkeuring(en) op ons complex
Geen algehele afgelasting? Dan kunnen toch 1 of beide velden worden afgekeurd door de (waarnemend) consul. Bij een afgekeurd veld vervallen de wedstrijden die op dit veld hadden moeten worden gespeeld, tenzij er op het andere veld niet wordt gespeeld en de consul geen bezwaar heeft dat het andere veld extra wordt belast. Voor dergelijke informatie dient men de kantine (023 5244057) te bellen.

Taak van de leiders / aanvoerders
Het is hun taak zich tijdig te oriënteren of de geplande (uit)wedstrijd doorgaat. De telefoonnummers staan in de telefoongids, maar zijn ook via de kantine/ bestuurskamer of wedstrijdsecretaris op te vragen. Middels een belkring kan hij dan zijn medespelers informeren. Afgelastingen voor uitwedstrijden worden ook via de website gecommuniceerd, maar is afhankelijk van beschikbare info tegenstander.

Wedstrijden afgekeurd wat dan?
Basis is; bij algemene afgelasting zijn er geen vervangende activiteiten maar de kantine is meestal open. Indien de kantine toch gesloten is, zal de consul dit via het antwoordapparaat aangeven. Bij algehele afgelastingen kan echter toch voorkomen dat er bij Alliance op een veld kan worden getraind. Deze situatie kan men al vaak al zien aankomen.
Er mag alleen worden getraind als een verzoek daartoe uiterlijk zaterdags al wordt gedaan aan de consul, zodat hij kan beslissen of een veld kan worden belast. Het is dus zaak dat de elftalleider of aanvoerder om daarover met zijn spelers van tevoren een afspraak te maken. Geen toestemming van de consul, dan ook het veld niet op.

Vervangende activiteiten?
Het is aan te raden dat om ook eens vervangende activiteiten te organiseren, zeker bij een langere vorstperiode om de groepsgeest niet te laten uitvliegen. Ook hier geldt weer de basisregel geef van tevoren aan bij de kantinebeheerder als je van de kantine gebruik wenst te maken. Een voorbeeld daarvan kan zijn: een training in de duinen of op strand met na afloop een kop soep. Daarna een kaartje leggen of een darttoernooitje.

Afgelaste trainingen
Indien onze velden te kwetsbaar zijn geworden (water, sneeuw, ijzel) dan keurt de consul de velden. Bij afkeuring laat hij dit de desbetreffende trainer(s) weten. Hij geeft dit aan op de website. Het is dan niet toegestaan toch op de grasvelden te trainen.

arrowBekijk op Twitter de afgelastingen
arrowBekijk hier mogelijke KNVB programma afgelastingen