Opzeggen - Overschrijven

OPZEGGEN

Wij hopen dat iedereen veel plezier beleefd aan voetballen bij Alliance. Maar soms zijn er omstandigheden dat je besluit te stoppen en je je lidmaatschap, of dat van je kind of kinderen wilt opzeggen.

Indien dat het geval is kan dat alleen per einde van een seizoen en dien je je opzeggingen uiterlijk voor 1 juni zelf per e-mail vóór 1 juni te melden aan onze ledenadministratie (ledenadmin@alliance22.nl). 
Het is natuurlijk altijd fijn om de mensen om je heen te laten weten dat je gaat stoppen met voetballen. Maar officieel opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie via het genoemde e-mailadres.

 

Beëindiging van het lidmaatschap kan pas worden geaccepteerd als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie én nadat de in bruikleen ontvangen clubkleding is ingeleverd bij de teamleider of trainer.

Nadat opzegging is geaccepteerd ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarmee weet u zeker dat uw lidmaatschap beëindigd is. Wij verzoeken u deze bevestiging te bewaren!

Te late ontvangst van de opzegging of te late afhandeling van openstaande verplichtingen, leidt automatisch tot verlenging van het lidmaatschap en de verplichting tot betaling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar.


E-mail: ledenadmin@alliance22.nl


OVERSCHRIJVEN


Belangrijk:
Alvorens u uw lidmaatschap elders beëindigt, dient u zichzelf verzekerd te hebben van de mogelijkheid tot plaatsing bij Alliance. In zeer weinig leeftijdsgroepen is ruimte voor instroom van nieuwe leden.

Overschrijven gaat als volgt:

a) Speler die naar s.v. Alliance '22 toekomt
De speler moet zich bij sv Alliance’22 aanmelden via de website. Indien de speler geplaatst kan worden, zal er door de ledenadministratie een lidmaatschapsovereenkomst worden verstrekt. Na het geheel invullen van de lidmaatschapsovereenkomst deze afgeven of mailen aan de ledenadministratie. Vervolgens wordt de speler in de ledenadministratie opgenomen. De oude club krijgt hier automatisch bericht van en zal hier goedkeuring op geven, indien de speler aan al zijn verplichtingen bij de oude club heeft voldaan.

b) Speler die s.v. Alliance '22 verlaat
De speler dient zich bij zijn nieuwe club aan te melden. Zodra de speler bij zijn nieuwe club is ingeschreven, komt er automatisch bericht bij sv Allaince’22 dat deze speler zich wil laten overschrijven. De ledenadministratie van sv Alliance’22 zal vervolgens beoordelen of de speler aan al zijn verplichtingen, contributie, openstaande boetes, etc. heeft voldaan. Na een positieve beoordeling wordt de speler afgemeld bij sv Alliance’22 en is de overschrijving een feit. Er vindt geen restitutie plaats van gefactureerde of betaalde contributie.