Opzeggen - Overschrijven

OPZEGGEN

Indien u of uw kinderen niet van plan zijn om volgend seizoen, 2018-2019, te voetballen bij sv Alliance ‘22 dan dient u dit zelf schriftelijk of per e-mail vóór 1 juni 2018 te melden aan onze ledenadministratie.

U zult hiervan een bevestiging te ontvangen. Daarmee weet u zeker dat uw lidmaatschap beëindigd is.
Wij verzoeken u deze bevestiging te bewaren!

Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d.
Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

Er vindt geen restitutie van contributie plaats als het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd.

E-mail: ledenadmin@alliance22.nl


OVERSCHRIJVEN


Belangrijk:
Alvorens u uw lidmaatschap elders beëindigt, dient u zichzelf verzekerd te hebben van de mogelijkheid tot plaatsing bij Alliance. In zeer weinig leeftijdsgroepen is ruimte voor instroom van nieuwe leden.
Overschrijvingsverzoeken dienen uiterlijk woensdag 15 juni bij de KNVB district West 1 ontvangen te zijn. Het overschrijven gaat geheel digitaal.

Overschrijven gaat als volgt:

a) Speler die naar s.v. Alliance '22 toekomt
De speler moet zich bij sv Alliance’22 aanmelden via de website. Indien de speler geplaatst kan worden, zal er door de ledenadministratie een lidmaatschapsovereenkomst worden verstrekt. Na het geheel invullen van de lidmaatschapsovereenkomst deze afgeven of mailen aan de ledenadministratie. Vervolgens wordt de speler in de ledenadministratie opgenomen. De oude club krijgt hier automatisch bericht van en zal hier goedkeuring op geven, indien de speler aan al zijn verplichtingen bij de oude club heeft voldaan.

b) Speler die s.v. Alliance '22 verlaat
De speler dient zich bij zijn nieuwe club aan te melden. Zodra de speler bij zijn nieuwe club is ingeschreven, komt er automatisch bericht bij sv Allaince’22 dat deze speler zich wil laten overschrijven. De ledenadministratie van sv Alliance’22 zal vervolgens beoordelen of de speler aan al zijn verplichtingen, contributie, openstaande boetes, etc. heeft voldaan. Na een positieve beoordeling wordt de speler afgemeld bij sv Alliance’22 en is de overschrijving een feit.