Vrijwilligerstaken en -functies

Vrijwilligerstaken

Zie onderstaand voor een overzicht van de (indicatieve) vrijwilligerstaken. Definitieve taken en roosters worden t.z.t. gepubliceerd. Welke taken uiteindelijk uitgevraagd gaan worden is afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers en prioriteit qua invulling vanuit de club:

 

Indicatie vrijwilligerstaken

Omschrijving

Indicatie tijdstip en tijdsbesteding dienst

Verantwoordelijke commissie

Criteria

Wekelijkse taken:

 

 

 

 

Wedstrijd-secretariaat

Je bent namens Alliance onze gastheer/ vrouw voor alle voetbal gerelateerde zaken en 1e contact gedurende jouw dienst.  
Belangrijke taken:
- Aanspreekpunt voor thuisspelende leden en bezoekende verenigingen
- Begeleiding/ support voor (jonge) scheidsrechters
- Ballen uitdelen,  check wedstrijdzaken (app)
- Stand bijhouden, bal innemen
- Velden klaar maken voor gebruik & opruimen (alleen begin/ einde dienst)

Zaterdag & zondag;
8 -  half 12,
half 12 - 3,
3 - 6 uur

Wedstrijd-secretariaat

Voor deze taak zoeken wij vrijwilligers met ervaring en senioriteit die bij voorkeur deze taak gedurende het jaar vaker willen uitvoeren.

Fluiten senioren

Thuiswedstrijd fluiten van de senioren door de senioren, zie verder beleid scheidsrechterscommissie

Zaterdag/ zondag: afhankelijk wedstrijdrooster

Scheids-rechters-commissie

Nog te bepalen

Kantine-diensten

De kantinedienst assisteert in het bargedeelte van het clubhuis en verzorgt/verkoopt alle (warme) dranken, chips en snoep. De keukendienst assisteert in de keuken van het clubhuis en verzorgt warme en koude snacks.

Zaterdag & zondag;
8 -  half 12,
half 12 - 3,
3 - 6 uur

Kantine

Leden van 18 jaar en ouder.

Bar-beheerder do/ vrij

Barbeheerder op donderdag en vrijdagavond. Bij voorkeur vaste groep vrijwiligers die in roulerend schema de bar op deze avonden verzorgen. 

19 uur t/m 22 uur op do of vrijdagavond

Kantine

Leden van 18 jaar en ouder.

Schoon-maken WC

Rond het weekend zorgdragen dat de toiletten 's ochtends schoon zijn.

zaterdag, zondag & maandag

Kantine

 

Vuilnisman

Verzamelen van het afval op het Alliance terrein zodat dit op maandagmorgen door de vuilnisdiensten kan worden opgehaald.

Nog te bepalen

Accommodatie

 

Incidentele taken:

 

 

 

 

Klus-zaterdag

Diverse klussen uitvoeren op het terrein en in de gebouwen van Alliance zoals het snoeien van overhangende takken, kleine reparaties.

2x per jaar

Accommodatie

handige leden

Support bij her-inrichten van bepaalde ruimten

Indien mogelijk het gezamenlijk opfrissen en/of herinrichten van een ruimte.

afhankelijk van de  actie

Kantine

handige leden

Jaarlijks verbeter-project

Jaarlijks 1 structurele verbetering realiseren met een kleine groep vrijwilligers o.b.v. kennis en expertise vrijwilligers en de wensen vanuit de club. Voorbeelden:
- Video systeem in gebruik nemen en iom trainers zorgen dat de beelden gebruikt gaan worden.
- portocabin t.b.v. opslag/ fysio

afhankelijk project

 

afhankelijk project

Controle voetbal-materialen

De diverse taken zijn onder meer ballen oppompen/ nummeren, doelen controleren etc.

Einde seizoen

Materialen

 

Inleveren/ uitgeven kleding

Inname/uitgifte kledingtassen inclusief controle inhoud

1x begin & einde seizoen;
di/wo/do avond: 18.30 - 21.00

Kleding

 

Support bij toernooien

Diverse werkzaamheden t.b.v. support van een toernooi zoals voorbereiding, veldinrichting, versiering, muntverkoop, kantinedienst, arbitrage, EHBO, opruimen, schoonmaken etc. 

Rondom betreffende toernooi

Toernooien

Voor bardienst ouder dan 18 jaar

Support bij feesten en activiteiten

Diverse werkzaamheden t.b.v. het organiseren van een feest zoals het inrichten, versieren, opruimen en schoonmaken van de ruimte.

Afhankelijk activiteit of feest

Activiteiten

Voor bardienst ouder dan 18 jaar

Support activiteiten bij acties

Support bij het uitwerken en organiseren van verschillende initiatieven binnen Alliance bijv. vanuit de werkgroep veilig sport klimaat of andere initiatieven waarbij bijv. enquêtes, flyers en/of andere informatie met zoveel mogelijk leden (op ludieke wijze) gedeeld moet worden.

Afhankelijk initiatief

   

Digitaliseren documenten

Toegankelijk maken archief

nog te bepalen

Document Beheer

 


Vrijwilligersfuncties

Onderstaand is een overzicht van de verenigingsfuncties die we onderkennen bij Alliance:

Functie

Beschrijving

Bestuurslid

Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taakgebied en wordt in veel gevallen bijgestaan door commissies of één of meer functionarissen.  

Commissielid

Alliance’22 beschikt over verschillende commissies: Bijvoorbeeld de sponsorcommissie, commissie vrijwilligerszaken, de horeca-commissie en evenementen-commissie. Voor een compleet overzicht zie de website en het organogram.  

Scheidsrechter

Alliance’22 beschikt over een scheidsrechters poule bij de senioren, die gemiddeld een aantal keer per maand een wedstrijd fluiten. De laatste jaren zien we helaas een terugloop in het aantal scheidsrechters. Aanvulling is dringend gewenst. Mede daarom wordt het voor de seniorenteams verplicht om ieder jaar een aantal wedstrijden van andere teams te fluiten; het fluiten van deze wedstrijden telt als vrijwilligerstaak. Daarnaast is het voor jeugdleden (O16 t/m O23 verplicht om ieder jaar 2 wedstrijden te fluiten.

Coördinator

De belangrijkste functionaris van de jaarlagen in de jeugd (O8 t/m 019) die de centrale contactpersoon/vraagbaak vormt tussen de technische staf (voetbalzaken) en spelers/ouders. 

Trainer

De trainer verzorgt 1 à 2 keer per week de trainingen van een team. De trainer kan ook fungeren als coach van een team. 

Teamleider

Een teamleider regelt en coördineert alle niet-voetbaltechnische zaken bij een team, zoals vervoer, opstelling, taakverdeling, etc. De teamleider kan ook fungeren als coach van een team. 

Toezichthouder

De toezichthouder heeft een belangrijke rol bij de organisatie van de kantinediensten. Hij of zij ziet er op toe dat de kantinediensten goed verlopen en is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bar en keuken.

Fotograaf

De fotograaf neemt foto's van Alliance activiteiten zoals events en wedstrijden om te gebruiken voor social media en nieuwsbrieven en dergelijke.