Scheidsrechters

Inleiding

Bij s.v. Alliance ’22 worden wekelijks gemiddeld 28 thuiswedstrijden in competitieverband gespeeld en zijn hiervoor evenveel scheidrechters benodigd. Het aantal scheidrechters dat door de KNVB wordt aangesteld blijft beperkt tot de elftallen die spelen in de A-categorie. Bij s.v. Alliance ’22 zijn dat 8 elftallen.

De wedstrijden van de overige 49 zeven- en elftallen kunnen niet allemaal door verenigingsscheidsrechters worden geleid. Om wekelijks voor iedere wedstrijd een scheidrechter aan te stellen, moet ook een beroep worden gedaan op de (spelende) leden.

Aanstelling van (jeugd)scheidsrechters: “Hoe werkt dat in de praktijk”

Scheidsrechters worden aangesteld door de scheidsrechterscommissie (SC). Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld (bijlage 1). Het streven is dat het leiden van wedstrijden door de spelende leden bij s.v. Alliance ’22 een begrip moet worden, zij plezier moeten hebben in het leiden van wedstrijden en een duidelijke plaats moeten krijgen in de totale verenigingsorganisatie.

Uitvoering van het plan van aanpak houdt onder meer in dat alle jeugdspelers vanaf de C-junioren worden ingezet als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. In de praktijk komt dat neer op 2 tot 3 wedstrijden per seizoen. Om het plan tot een succes te maken is de inzet van met name de (M)C, (M)B en (M)A-junioren van cruciaal belang en worden de spelers wekelijks door de teamleiders aangewezen om een wedstrijd te leiden. Hierbij zal rekening worden gehouden met de eigen wedstrijden. Dit betekent dat spelers kunnen worden ingedeeld als scheidsrechter:

1.   bij een thuiswedstrijd tot een 1/2 uur voor aanvang en vanaf 1/2 uur na afloop;

2.   bij een uitwedstrijd ('in de buurt') tot aan de verzameltijd of na thuiskomst;

3.   indien geen eigen competitiewedstrijd is vastgesteld.

De scheidsrechtersaanstelling is te vinden in het Speelschema deze week bij Alliance ’22 (Bijlage: PDF).

Scheidsrechtersbegeleiding

Verenigingen die zich inzetten voor een optimaal voetbalklimaat bieden ook hun scheidsrechters voldoende mogelijkheden om zich te ontplooien. Jeugdscheidsrechters worden daarom bij s.v. Alliance ’22 ondersteund in hun ontwikkeling door een scheidsrechtersbegeleider.

Opleidingen

Voordat je wordt ingezet als scheidrechter volg je eerst bij s.v. Alliance ’22 een interne scheidsrechtersinstructie. Deze instructie is gericht op het leiden van F- en E-wedstrijden. De scheidsrechter krijgt naast uitleg van de spelregels voldoende handvatten aangereikt om zijn taak goed te kunnen vervullen.

Bij s.v. Alliance ’22 krijgen scheidrechters voldoende gelegenheid en begeleiding om zich te ontwikkelen en de eigen top te bereiken. Daarom stelt s.v. Alliance ’22 beginnende en enthousiaste scheidrechters in de gelegenheid om een KNVB-scheidsrechtersopleiding (bijlage 7) te volgen. Goede scheidsrechters dragen immers bij aan sportiviteit en respect binnen de vereniging.

Wil je meer weten?

Raadpleeg dan de onderstaande pdf-documenten en/of neem contact op met de scheidsrechterscommissie, scheidsrechters-cie@alliance22.nlBijlagen: (klik op de bijlage om de pdf te openen)Bijlage 1 - Plan van Aanpak arbitrage bij Alliance    
In een stappenplan worden de uitgangspunten beschreven die ertoe moeten leiden dat alle spelende leden van de vereniging zowel ruime actuele kennis hebben van de spelregels van het voetbal alsook ruime ervaring opbouwen bij het leiden van jeugdwedstrijden. Daarnaast wordt in de bijlage ingegaan op de organisatie van het oproepen van jeugdscheidsrechters.Bijlage 2 - Taken SC, teamleiders C en leiding F en E  
In deze bijlage is de samenwerking tussen de scheidsrechterscommissie (SC), de teamleiders C-junioren en het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de aanstelling van jeugdscheidsrechters beschreven. Daarnaast wordt kort ingegaan op de scheidsrechtersbegeleiding door de leiding van de betreffende F- of E-wedstrijd en de sanctie die volgt bij het niet-verschijnen van de scheidsrechter voor een wedstrijd.Bijlage 3 - Richtlijnen en aanwijzingen voor jeugdscheidsrechters 
In deze bijlage zijn de richtlijnen en aanwijzingen voor jeugdscheidsrechters voorafgaande, tijdens en na een F- of E-wedstrijd beschreven.Bijlage 4 - Richtlijnen scheidsrechtersbegeleider jeugd   
In deze bijlage zijn naast de algemene aanwijzingen, de richtlijnen voor de scheidsrechtersbegeleider voor, tijdens en na een wedstrijd beschreven.Bijlage 5 - Begeleidingsrapport jeugdscheidsrechters 
In het begeleidingsrapport zijn 10 punten benoemd waarop een scheidrechter wordt beoordeeld. Dit rapport dient alleen op verzoek van de scheidsrechterscommissie te worden ingevuld.Bijlage 6 - Richtlijnen KNVB 7 tegen 7  
In deze bijlage zijn de KNVB-spelregels 7 tegen 7 pupillen benoemd.Bijlage 7 - Scheidsrechters winnen - cursusaanbod
Wil je je verder ontplooien als verenigings- of KNVB-scheidrechter? In deze bijlage zijn de (opleidings)mogelijkheden beschreven.Bijlage 8 - Rol assistent-scheidsrechter 
Wat geeft de assistent-scheidsrechter aan? Wat is buitenspel? Een uitleg.