Toernooien

Op deze toernooi pagina staan de beschikbare (jeugd) toernooien.
Diverse Alliance '22 teams zijn ingeschreven bij verscheidene toernooien. Zie bijlagen voor het schema wat bekend is.

 
- KiKa Alliance jeugdtoernooi is op ..... , meer info hier
- ProCamp zie hier

 

Vragen? Mail naar toernooi-cie@alliance22.nl 

NB: Team leiders en coördinatoren kunnen Toernooien doorgeven aan webredactie@alliance22.nl , mits goedgekeurd door het bestuur.