Vrijwilligers commissie overzicht

Vrijwilligers commisses

Zie onderstaand voor een overzicht van de vrijwilligers commissies.

 

Commissie Verantwoordelijkheidsgebied Onderwerpen
Bestuur Dagelijkse gang van zaken en het beheren van de financiën dmv het inrichten van beleid en de zorg dat de bedrijfsactiviteiten juist worden uitgevoerd. Dagelijks bestuur Verenigingsbeleid Vertegenwoordiging Sportstichting Piketdienst incl. openen/ sluiten Contact externe partijen
HR Personeelsbeleid waarin de voorwaarden zijn gecreëerd zodat de juiste mensen op de juiste posities zitten binnen het bedrijf. Contract & salaris voorwaarden
Financiën Beheer van de geldmiddelen van de vereniging Begroting Jaarrekening & jaarverslag Financiële administratie Belastingzaken
Communicatie Content op de diverse communicatiemiddelen conform communicatiebeleid. Communicatie beleid Functioneren communicatieplatforms Content op: - Website & socials (facebook, Instagram) - Nieuwsbrief - App groepen
Documenten beheer Organiseren, digitaal opslaan en bijwerken van documenten zodat belanghebbende gemakkelijk toegang hebben tot relevante en up-to-date informatie. Document structuur Beschikbaarheid actuele doc en archief Documenten zijn: - Verslagen - Contracten - Foto's
Voetbal Ontwikkeling, aansturing en bewaking van opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied, waardoor plezier en ontwikkeling geborgd zijn. Beleid mbt trainers, trainingen, teams Trainers: zoeken/ werven/ behoud Opleiding Contact KNVB Medische zaken
Jeugd Uitvoering en aanscherping van het voetbalbeleid toegespitst op de Jeugd (mini + jeugd t/m 18) met initiatieven gericht op deze doelgroep (iom andere commissies) Gebalanceerde teamindeling Trainers: zoeken/werven/behouden Damesvoetbal Specifieke activiteiten (iom andere cie)
Senioren Uitvoering en aanscherping van het voetbalbeleid toegespitst op de senioren (>= 18) met initiatieven gericht op deze doelgroep (iom andere commissies). Dit is incl trimmers. Gebalanceerde teamindeling Trainers: zoeken/werven/behouden Specifieke activiteiten (iom andere cie)
Veilig sport klimaat Beleid  voor een veilig sport klimaat en dit actueel houden bij trainers, spelers, ouders en scheidsrechters. Ondersteuning voor vertrouwenspersoon Support leveren bij aanvragen VOG en tuchtzaken. Beleid incl. jaarlijkse actie op dit onderwerp OneLove: initiatief levend houden Rol vertrouwenspersoon Support bij afhandeling van grensoverschrijdend gedrag VOG - ondersteuning bij aanvraag Tucht zaken - support betrokken Gevraagd en ongevraagd advies op dit vakgebied
Wedstrijd-secretariaat & planning Soepel verloop van de wedstrijden gedurende de weekenden en doordeweeks, waarbij de velden gebruiksklaar zijn en de kantine beschikbaar is. Veldindeling Contactpersoon intern/extern bij wijzigingen Wedstrijden herplannen Interne coördinatie bij wedstrijden
Scheidsrechters Scheidsrechterszaken binnen de vereniging, zoals opleiden, planning, support incl. communicatie bij wijzigingen. Scheidsrechtersbeleid (jeugd & senioren) Opleiding: nieuwe scheidsrechters en bijscholing (+ spelregelbewijs) Planning incl communicatie en sportlink Begeleiding/ support speeldagen ism wedstrijdsecretariaat
Leden-administratie Juist en effectief registreren van de leden om de contributie op een gecontroleerde en efficiënte manier te kunnen innen. De administratie geeft ook inzicht in de samenstelling van de vereniging. Ledenadministratie: Instroom - uitstroom Correspondentie Sportlink Spelerspassen Onboarding programma nieuwe leden
Vrijwilligers Vrijwilligersbeleid en ondersteuning verenigingsmanager op beleidszaken. Vrijwilligersbeleid Werving & selectie vrijwilligers Vrijwilligerstaken App
Materialen Voetbal gerelateerde voetbal materialen. Deze commissie zorgt ervoor dat we doordeweeks met de voldoende materialen kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Inkoop, controle en verwijderen voetbalgerelateerde materialen. Onderwerpen: voetballen, hesjes dopjes, goals, etc.
Kleding Beschikbaarheid van wedstrijdkleding en extra kleding tbv selectie teams. Zorg dragen dat er voldoende materiaal is en dat alle teams de goede (maten) kleding ontvangen. Kleding uitgifte, inname en controle Bestellen nieuwe kleding Schadevergoeding
Accommodatie Organisatie van klein onderhoud en schoonhouden van het complex waaronder het terrein, veld en kantinegebouw. Kleine reparaties Aansturen bedrijven Vuilnis (wekelijks/ ma) incl terreinronde & kantine Schoonmaak Opruimen gevonden voorwerpen/ ongebruikt materiaal Alarm signaal Sponsormateriaal (de) monteren Sleutelbeheer
Kantine Kantine beleid m.b.t. prijs/ kwaliteit, type producten, inrichting en sfeer/ bemanning. Uitvoering conform beleid incl positief aanspreekbeleid. Kantine beheer Inkoop/ verkoop Planning medewerkers Beleid opstellen & uitvoeren incl draaiboek Opleiden toezichthouders incl herhaling (brandoefening) Kassa systeem
IT Functioneren van alle elektronische systemen binnen Alliance, zoals WIFI, audiovisuele apparatuur en beveiligingscamera's. Beheer van systemen Oplossen van storingen Gebruikershandleidingen
Toernooien Toernooien die bij de eigen vereniging worden georganiseerd in goede samenwerking met andere commissies zoals kantine. Commissie bestaat uit een afvaardiging van de verschillende toernooien. Coordinatie van de deelname aan externe toornoeien (inschrijven) Draaiboek toernooien /Beleid Toernooien: - KIKA - Goal Getter Cup - Oliebollen toernooi jeugd - Mini toernooiInschrijven bij externe toernooien
Activiteiten Planning en organisatie van alle "niet-voetbal gerelateerde" events binnen Alliance voor Alliance leden waarbij ambitie is om elk kwartaal een leuke activiteit te organiseren wisselend voor de verschillende doelgroepen binnen de vereniging Beleid/ draaiboek incl jaarplanning Events: - Vrijwilligersavond - Sport en spellen dag - Eindfeest
Sponsoring Sponsorbeleid en de sponsorwerving m.b.t. contacten met bestaande sponsors en (potentieel) nieuwe sponsors, maar ook toezien dat sponsors voldoen aan betalingsverplichtingen. Beleid Sponsorwerving Contractbeheer Visualisatie sponsor materiaal en bestellen materiaal
Externe  activiteiten Organisatie van maatschappelijke en commerciële events door externe partijen op het Alliance terrein waarbij het terrein beschikbaar wordt gesteld. Taken: contactpersoon naar externe partij + link naar interne commissies Events: - Procamp - Oranje dagen - Kinderopvang - Vitaal Haarlem - Sport support - Buurtkamer