Veldverlichting

Veldverlichting

De storing van de veldverlichting is verholpen. Er is een beschadiging in de ondergrondse bekabeling gevonden, die bij elk gebruik verder “inbrandde” en uiteindelijk de kortsluiting veroorzaakte.

De monteur adviseerde me wel de lampen gefaseerd in te schakelen om stroomstoringen te minimaliseren.

Door één veld aan te zetten en volledig te laten branden en dan pas het gelijke ritueel bij een volgend veld, kan de vraag naar de grote voedingspanning wat verdeeld worden.

Indien de gehele veldverlichting aan moet, adviseer ik de volgende inschakeling:

  1. Veld 1 voor
  2. Veld 2
  3. Veld 1 achter

Veld 1 achter (c) als laatste, omdat deze lampen er altijd 4 á’5 minuten over doen om te gaan branden.

De velden genoemd onder a en b zullen deels al het middelste veld (c) verlichten, zodat er al begonnen kan worden met de training.

TIP:

Zet nooit méér lampen aan, dan nodig is. Iedereen heeft een trainingsruimte toegewezen gekregen.

- Bespaar de onnodige hoge energiekosten voor de vereniging, omdat er lampen branden, die niet benut worden.

- Voorkom onnodige overlast voor de buren

- Het milieu is er ook mee gediend.

Besef, dat elke lamp 2000 watt verbruikt. Alle 12 lampen tezamen hebben een verbruik van 24000 watt in het uur. Dus 24kWu !!

Rob Kroonstuiver, accommodatiebeheer.