Overschrijven van een andere vereniging


Mensen die zich willen laten overschrijven van een andere vereniging naar sv Alliance '22 willen wij de gelegenheid bieden om dit te komen regelen op bij voorkeur woensdagavond 21 mei of uiterlijk woensdagavond 28 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur in de bestuurskamer van Alliance.

Uiterlijk 31 mei dient het verzoek tot overschrijving vergezeld van de ledenmutatiekaart én de KNVB spelerspas de KNVB te hebben bereikt.