1e NIEUWSFLITS ACCOMMODATIE

******* 1e NIEUWSFLITS ACCOMMODATIE ALLIANCE’22 2010 ********

24 januari 2010

Het jaar 2010 wordt het jaar van onze nieuwe accommodatie. De afgelopen jaren is er veel over gesproken, nu gaat het echt gebeuren. En dat gaan we met zijn allen merken ook.

Vanwege de ingrijpende zaken die gaan gebeuren zullen we minimaal 1x per maand een nieuwsflits op de site gaan zetten. Om op de hoogte te blijven, maar zeker ook om in actie te komen waar dat nodig is!

Dus hier is de eerste nieuwsflits. Let op de oproep waarin om actieve deelname wordt gevraagd van zo veel mogelijk leden en ouders. We moeten dit met zijn allen voor elkaar krijgen, en zonder veel extra hulp gaat het niet lukken!

Ontwerp beelden accommodatie (klik om te vergroten):

1e Ontwerp nieuwe gebouw:

Het ontwerp van het nieuwe gebouw met alle bijbehorende tekeningen zijn helemaal rond. Mooie plaatjes zijn al vertoond in de ALV en op de informatieavond voor bewoners.

Die plaatjes staan vanaf nu permanent op de site, hier en onder "Accommodatie"!

2e. Ontwerp totale complex en buitenruimte:

Dit omvat ontwerp en inpassing van velden, looppaden, hekken, parkeerplekken, groenvoorzieningen, nieuwe plek voor de glasbakken, herplanten bomen etc.

Dit ontwerp (intussen definitief) is nodig voor diverse vergunningen.

3e. Vergunningen:

Bouwvergunning is rond, kapvergunning is aangevraagd en moet medio februari rond zijn.

4e. Geplande start bouw gebouw

Streefdatum start is 1 maart as. Voorwaardelijk is het bouwrijp zijn van de parkeerplaats tot voorbij het huidige Lifefit gebouw, vergunning en de tijdige bestelling van diverse bouwmaterialen. Bouwrijp maken en eerste bestellingen staan gepland vanaf begin februari!

Oa. onze materiaalcontainers zullen worden verplaatst.

5e. Geplande start aanleg velden

De huidige planning is dat vanaf medio april de aanleg gaat beginnen. Die timing is vooral van belang om op tijd het ene veld met gewoon gras in mei te kunnen inzaaien. Op tijd om er in september/oktober op te kunnen spelen!

Een belangrijke zaak, die met een dergelijke planning op tijd geregeld moet zijn, is de kap van de bomen rondom het complex voor het broedseizoen.

Maar ook ons huidige gebouw moet tegen de vlakte om de egalisering van het geheel goed te kunnen uitvoeren. Die sloop en egalisering zijn gepland vanaf medio april.

Dat betekent, dat zaterdag 10 en zondag 11 april ons laatste weekend wordt op de velden en in ons gebouw!!!

6e. Opvang wedstrijden en trainingen

Na 10/11 april zullen we al onze activiteiten niet meer aan de Zeedisteweg kunnen uitvoeren. Al onze wedstrijden en trainingen moeten tot het einde van het seizoen elders worden ondergebracht. Vanuit het bestuur zijn Ton de Bok en Rob Kroonstuiver al erg ver gevorderd met de oplossong van dit bijzondere logisitiek probleem. Volgende nieuwsflits volgt meer informatie.

7e. Afscheid van ons oude complex

Er wordt al nagedacht over de manier waarop we met zijn allen gepast afscheid kunnen nemen van ons sterk verouderde, matig onderhouden, maar toch ook wel dierbare complex.. Mededelingen volgen later, suggesties en hulp zijn natuurlijk altijd welkom.

8e. Inbreng van alle leden

De hele herinrichting wordt tot nu toe vanuit Alliance’22 gestuurd en begeleid door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, die nog vele uren voor de boeg hebben. Maar met het vooruitzicht van het vele werk dat nu moet gebeuren zijn veel extra handen nodig, de handen van leden en ouders van jeugdleden.

De volgende activiteiten zijn op dit moment in kaart gebracht:

a) Inventariseren inboedel & evt. inpakken voor opslag (in februari en maart)

b) De-montage, uit- en opruimen huidige gebouw (eind maart/begin april)

c) Fancy-fair voor verkoop Alliance-memorabilia, taarten en andere artikelen (begin april)

d) Organisatie afscheid huidige complex (10/11 april)

e) Klussen montage & inrichting nieuwe gebouw (augustus/september)

f) Schilderwerk nieuwe gebouw (augustus/september)

g) Organisatie festiviteiten rondom opening nieuwe gebouw (medio oktober)

Meld u aan (individueel of nog beter per team!) bij Ben Steeman of Rob Kroonstuiver.

**************************************************************************