Update verenigingszaken en Verenigingsmanager

Geen enkele amateurvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen Alliance hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt terug en we moeten steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt en we de organisatie van de club niet altijd de aandacht kunnen geven die zo'n mooie club als groen-zwart Alliance verdient!


Om te voorkomen dat dit op termijn echt consequenties heeft voor het voortbestaan van onze vereniging is er in de Algemene Ledenvergadering (ALV) besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken een verplicht onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van onze vereniging. In diezelfde ALV is Wouter Spaans tot het bestuur toegetreden als bestuurslid vrijwilligerszaken en heeft hij de schone taak gekregen om samen met de werkgroepen vrijwilligerszaken een beleid op te stellen voor komend seizoen. Het opstellen van het beleid vordert gestaag en zal eind mei  worden bekendgemaakt. Vrijwilligerswerk wordt vanaf komend seizoen dan als verplicht geacht voor alle leden en om dit kracht bij te zetten zal een vrijwilligersborg worden geïnd bovenop de contributie. Deze borg kan men terugverdienen door vrijwilligerswerk te doen. Info volgt dus snel!

Ook is er een vacature opengesteld voor een betaalde verenigingsmanager (VM) die ons de komende jaren gaat helpen structureren en verbeteren qua organisatie. Ook gaat de VM ervoor zorgen dat onze vrijwilligers de aandacht krijgen die ze verdienen. Na de meivakantie gaan we gesprekken voeren met de kandidaten en we hebben goede hoop dat we deze rol voor de aanvang van het nieuwe seizoen zullen vervullen.

Er staat dus wel wat te veranderen voor komend seizoen!

GOOD JOB ALLIANCE 22