Alliance kiest voor verandering vrijwilligersbeleid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 maart hebben de aanwezige leden van Alliance gekozen om de ingeslagen weg voort te zetten en het huidige vrijwilligersbeleid meer te activeren onder alle leden. 

Na de vorige ALV op 9 februari zijn twee werkgroepen druk bezig geweest om, samen met het bestuur, te kijken naar hoe Alliance meer vrijwilligers kan activeren, welke rol de Verenigingsmanager daarin speelt en hoe die op een alternatieve manier gefinancierd kan worden. De uitkomst hiervan werd als een gezamenlijk voorstel van werkgroepen en bestuur aan de ALV ter stemming voorgelegd. 

 

Per start van het seizoen 24/25 geldt: 

- Aanstellen van een bestuurslid Vrijwilligerszaken en een commissie Vrijwilligerszaken.

- Verplicht stellen van meer vrijwilligerstaken voor alle leden

- Aanstellen van een Verenigingsmanager voor 24 uur per week voor in eerste instantie twee jaar

- Verhoging van de contributie met 35 euro t.o.v. dit jaar (waarvan 10 euro verhoging al in december was goedgekeurd). Voor de mini’s en trimvoetballers is dit 13 euro.

- Invoering van een vrijwilligersborgsysteem van maximaal 150 euro per lid (en maximaal twee keer borg per gezin). 

Het voorstel is door de aanwezige leden met grote meerderheid aangenomen. Daarnaast is Wouter Spaans, die in beide werkgroepen een trekkersrol had, met luid applaus aangenomen als nieuw bestuurslid Vrijwilligerszaken. 

Onder leiding van Wouter gaat de vrijwilligerscommissie de komende weken verder met het uitwerken van de plannen. Daarin gaan we ook antwoord geven op vragen als: Wat gaat de Verenigingsmanager precies doen, hoe gaan we die vrijwilligersborg precies inrichten, welke vrijwilligerstaken komen er allemaal? Doel is om begin mei ea helder op papier te hebben zodat alle leden voor de start van het nieuwe seizoen weten hoe volgend jaar eruit komt te zien. 

Leden die vragen hebben kunnen terecht bij het bestuur en/of bij de vrijwilligerscommissie. Die is te bereiken via vrijwilligers@alliance22.nl.

 

Alliance kiest voor verandering vrijwilligersbeleid IMG 8233