ALV stemt voor aanpassing vrijwilligersbeleid

Op vrijdag 9 februari hield Alliance een extra Algemene Ledenvergadering. De opkomst was goed, met meer dan 50 leden. Onderwerp van de extra ALV was het bespreken van het voorstel van het bestuur over hoe Alliance de actuele situatie rond het werven en inzetten van vrijwilligers kan veranderen zodat Alliance’22 ook in de nabije toekomst goed kan blijven functioneren. Daarmee kunnen de leden blijven voetballen, plezier hebben, mensen ontmoeten en verbinden.


Het bestuur heeft een plan gemaakt over hoe Alliance het vrijwilligerswerk beter kan organiseren. Na de infoavond over dit onderwerp op 26 januari kregen de leden tijdens de ALV een extra mogelijkheid om vragen te stellen en hun directe input te geven hierover. Het plan is op twee pijlers gebaseerd:

  1. Meer verplichte vrijwilligerstaken voor alle leden
  2. Een betaalde Verenigingsmanager om het vrijwilligerswerk te organiseren 

Tijdens de ALV waren er veel vragen, met name over de betaalde functie. Het bestuur heeft alle vragen beantwoord en onderbouwd waarom professionaliseren voor Alliance op dit moment de juiste weg lijkt. 

 

ALV stemt voor aanpassing vrijwilligersbeleid feb24

 

Voorafgaand aan de ALV heeft een aantal actieve leden het bestuur benaderd met de vraag om een alternatief voor de financiering van de Verenigingsmanager uit te zoeken. In het plan van het bestuur wordt de Verenigingsmanager geheel uit de contributie betaald. In overleg met de aanwezige leden tijdens de extra ALV krijgen deze actieve leden van het bestuur één maand de tijd om met een alternatief voorstel te komen hoe zij de betaalde Verenigingsmanager gaan financieren zodat het salaris van de Verenigingsmanager niet geheel vanuit de contributie betaald zal worden. 

 

Tijdens de ALV zijn punt 1 en punt 2 in stemming gebracht en met een meerderheid van stemmen aangenomen. Een paar leden stemden tegen of onthielden zich van stemming. De aanstelling van de Verenigingsmanager is onder voorbehoud van financiering ook omdat we met belangstelling het alternatieve plan van de actieve leden tegemoet zien. Op maandag 18 maart om 20:00 uur volgt een nieuwe extra ALV. Daar zullen we definitief stemmen over de financiering van de Verenigingsmanager. 

 

We zijn erg blij met de betrokkenheid van de leden bij onze club. Met veel vertrouwen gaan we nu met elkaar deze plannen verder uitwerken en concreet maken. Een aantal leden, dat zich tijdens de vergadering opgegeven heeft, gaat het bestuur helpen met het selectieproces van de Verenigingsmanager. Een andere groep houdt zich bezig met het alternatief voor de financiering. 

 

Het bestuur dankt alle leden die aanwezig waren en hen die vooraf een volmacht gegeven hebben voor hun inbreng. Op 18 maart zullen we de stand van zaken verder met de leden delen. 

 

Namens het bestuur

Frank van de Peppel

Vicevoorzitter