Meld je aan! Digitale ALV op 26 november 2020

Het bestuur van Sv. Alliance '22 nodigt leden, oud-leden, donateurs en andere belangstellenden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdagavond 26 november 2020, vanaf 20.00 uur. Onder de huidige omstandigheden kunnen we niet in de kantine bij elkaar komen, daarom zal de ALV volledig digitaal plaatsvinden. We roepen alle belangstellenden op om zich via de mail aan te melden zodat we iedereen tijdig van een Zoom-link en informatie kunnen voorzien (zie verder).

Uitnodiging ALV2


Compacte agenda

Een ALV in digitale vorm is niet optimaal, maar geeft ons wel de gelegenheid om een aantal urgente zaken aan jullie voor te leggen. Het bestuur wil op 26 november met name verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen en de wijze waarop we met de corona situatie en financiële planning zijn omgegaan. Daarnaast zijn er bestuurswisselingen en een aanpassing van het bestuursmodel aan de orde, waarvoor we jullie instemming vragen.

Twee bestuursfuncties vacant

In verband met het aftreden van Ingeborg Steenman en Menso de Maar komen twee bestuursfucties vrij. We stellen voor om in hun plaats een nieuw bestuurslid voetbalzaken en een vicevoorzitter te benoemen. Voor deze functies zijn twee kandidaten beschikbaar; Erwin van Faassen (voetbalzaken) en Frank van de Peppel (vicevoorzitter). Leden die ook geïnteresseerd in een van de functies, of zich willen kandideren, kunnen contact opnemen met René Goossens of Robert Graat.


Op 26 november hebben we een beperkte agenda. Voor het bespreken van punten die niet direct urgent zijn en die we wat uitgebreider willen bespreken (verenigingsagenda, viering 100 jarig jubileum, kledingfonds) organiseren we in het voorjaar een tweede ALV, in de hoop dat we tegen die tijd weer op een persoonlijke manier bij elkaar kunnen komen.

 

Aanmelding

Om te zorgen dat we iedereen tijdig van juiste informatie (Zoom link, stemprocedure, agenda en inhoudelijke informatie) kunnen voorzien, verzoeken we deelnemers om zich voor 24 november per mail aan te melden bij secretariaat@alliance22.nl.       

 

De ALV duurt van 20.00 tot ca. 21.00 uur. Inloggen kan vanaf 19.45 uur. Stukken worden via de mail toegezonden. Tot en met 24 november kunnen leden vragen inbrengen bij het secretariaat, dat kan zowel in de aanmeldingsmail als in een separaat bericht. Het bestuur zal de vragen tijdens de vergadering zo goed mogelijk beantwoorden. Tijdens de behandeling van de agendapunten bestaat ook de mogelijkheid om via de chatfunctie vragen te stellen.

 
We zien uit naar een grote opkomst van betrokken Alliancers. Kom je ook?


Namens het bestuur

René Goossens
Algemeen secretaris