Kurk in-fill voor vernieuwd kunstgras Sv Alliance ‘22

In de zomer wordt het kunstgras op veld 1 en 3 vervangen. Dat is ook hard nodig. Na negen jaar intensief gebruik, is de mat tot op de draad versleten. De vernieuwde velden worden met kurkkorrels aangelegd. Sv Alliance ’22 is daarmee de eerste vereniging waar de gemeente bij renovatie van velden voor kurk kiest in plaats van rubbergranulaat. Op 24 juni start de aannemer met het werk. Medio augustus worden de velden speelklaar opgeleverd.  

Het vervangen van het kunstgras op veld 1 en het pupillenveld vormt het sluitstuk van de reeks maatregelen die afgelopen jaar zijn uitgevoerd om de veldruimte op het complex optimaal te benutten. Vorige zomer werd veld 2 al van kunstgras voorzien, daarna is in de winter rond alle velden nieuwe LED-veldverlichting aangelegd. Nu ook het oude kunstgras wordt vervangen, kunnen we weer jaren vooruit.

kunstgras kurk infill 2

 

Kurk

Bij de aanleg/vervanging van kunstgrasvelden speelde telkens de discussie over het type in-fill dat wordt gebruikt (rubber, kurk, etc). Om op basis van actuele kennis beleidskeuzes te kunnen maken, heeft de gemeente Haarlem vorig jaar vergelijkend onderzoek gedaan. Daar zijn ook de sportverenigingen bij betrokken. Op basis van het onderzoek ziet de gemeente de zogenaamde ‘non-infill’ velden als het beste alternatief voor de toekomst. In een aantal gemeenten wordt al geëxperimenteerd met dit type velden. Vooruitzichten zijn positief, maar de sporttechnische eigenschappen (o.a. gladheid bij regen) leveren op dit moment nog te veel beperkingen op. Daarom heeft de gemeente besloten om, in afwachting van de doorontwikkeling van non-infill velden, de komende jaren nieuwe kunstgrasvelden met kurk aan te leggen. Toepassing van kurk heeft milieutechnische én financiële voordelen ten opzichte van rubberkorrels. Kurk houdt minder warmte vast en is minder belastend voor het milieu, daarnaast vallen de exploitatiekosten van rubber- per saldo hoger uit dan kurkvelden.

Sv Alliance ’22 is de eerste vereniging in Haarlem waar nu, bij de renovatie van het kunstgras, kurkvelden worden aangelegd op basis van het nieuwe beleid. De vereniging staat achter de keuze. We hebben daarvoor ons licht ook bij andere verenigingen opgestoken, die al langer ervaring hebben met kurkvelden. Kurk vergt wel een intensiever onderhoud. Met SRO en de gemeente is afgesproken dat we ook na de aanleg in contact te blijven om gebruikservaringen te delen en het beheer van de velden goed af te stemmen.

Zorgplicht

Eigenaren, beheerders en gebruikers van kunstgrasvelden hebben gezamenlijk een zorgplicht om verspreiding van rubber- en kurkkorrels buiten het complex zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom worden langs de velden, tegelijk met de vervanging van het kunstgras, ook kantplanken, ‘schoonlooproosters’ en borstels geplaatst. SRO past, als beheerder, haar manier van onderhoud aan op de velden. Als vereniging moeten we vervolgens ook zorgen dat spelers zo min mogelijk korrels ‘mee naar huis nemen’ of op een andere manier buiten het complex verspreiden. Dus: gebruik na het verlaten van het veld de borstels, schudt kousen boven de afvalbak uit én veeg de kleedkamer na gebruik aan. Na de zomerstop worden trainers en spelers hier extra over geïnformeerd. In de kleedkamers en bij de in- en uitgangen van de velden worden daarvoor ook borden geplaatst.

Tot slot: vanaf volgend seizoen beschikken we over drie gloednieuwe voetbalvelden en een ‘state of the art’ veldverlichtingssysteem. Dit is het resultaat van een traject dat we ruim vier jaar geleden hebben ingezet. Sinds Sv Alliance ’22 de gemeente met de eerste plannen benaderde, hebben we op prettige manier met de mensen van SRO en Haarlem samengewerkt. De uitvoering is mogelijk gemaakt door de aanhoudende inzet van een aantal clubvrijwilligers én de financiering door de gemeente Haarlem. We zijn blij met het resultaat. Het is goed om te zien dat de gemeente, ook in onzekere tijden, op deze schaal in de kwaliteit van ons sportcomplex investeert.