Aanvoerder XXII

Ben Steeman is 12 januari tot erelid benoemd. Dit gebeurde tijdens de gezellig drukke nieuwjaarsreceptie, waar veel mensen aanwezig waren die in de afgelopen jaren met Ben hebben samengewerkt. Robert Graat wees er in zijn praatje op dat Ben Steeman de 22e voorzitter in de club geschiedenis was. Een passend toeval, aangezien alle aanvoerders bij Alliance het rugnummer 22 dragen. Een elftal Alliance aanvoerder reikte hem daarom een persoonlijk shirt uit.

ben voorzitter erelid 2020