Update kunstgras V update

Beste leden, trainers en ouders,

In vervolg op ons bericht van 17 februari, hebben we met het bestuur uitgezocht of er aanleiding is om het gebruik van het kunstgras te herzien. Daarvoor hebben we ons, in samenspraak met andere Haarlemse verenigingen, laten informeren. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar de praktische mogelijkheden om het trainings- en wedstrijdschema aan te passen. Hierover kunnen we inmiddels het volgende melden.

Veilig en verantwoord
Na de uitzending van Zembla op 15 februari, waarin o.a. aandacht is besteed aan een onderzoek van de VU Amsterdam, heeft het RIVM laten weten dat dit onderzoek geen aanleiding is om terug te komen op de eerdere conclusie dat sporten op kunstgras veilig is. Inmiddels hebben de GGD en KNVB zich bij deze conclusie aangesloten. Ook de gemeente Haarlem en SRO (eigenaar en beheerder van onze velden) volgen deze lijn. In een brief aan alle voetbalverenigingen heeft de gemeente dit standpunt nog eens toegelicht (zie hieronder).

Trainen op gras
Zoals in eerdere updates gemeld, acht het bestuur zich niet deskundig met betrekking tot dit veelbesproken onderwerp. Op basis van de informatie van RIVM, GGD, KNVB en de gemeente Haarlem volgt het bestuur daarom in principe het advies om op het kunstgras te blijven voetballen. Tegelijkertijd begrijpen we de ongerustheid van ouders heel goed en voelen we ons als bestuur verantwoordelijk om hier naar te handelen. We hebben daarom uitgezocht hoe we op korte termijn het aantal contactmomenten van de jongste jeugdspelers en keepers met het kunstgras kunnen beperken. De uitkomst van deze exercitie is dat we de trainingen van keepers en O6 t/m O11 teams - tijdelijk - naar het gras verplaatsen. Van deze groepen wordt aangenomen dat ze, door veelvuldig contact met het veld, het meeste risico lopen. Daarbij komt dat de jongste jeugd zich nog niet goed bewust is van het feit dat de kunstgraskorrels geen speelgoed zijn en ze deze niet in hun mond moeten stoppen.

De trainingen van de O6 t/m O11 worden met ingang van maandag 27 februari naar het gras verplaatst. Het omzetten vergt passen en meten en af en toe ook wat inschikken, maar nagenoeg alle teams kunnen op hun vaste tijd blijven trainen. Een wijziging is dat de gehele Mini-groep op zondag naar 9.00 uur schuift. Woensdag blijft alleen de O11-1 (E top) op het kunstgras trainen.
Voor alle duidelijkheid; op het moment dat het grasveld wordt afgekeurd (bijv. vanwege overvloedige regen) vallen we voor de trainingen incidenteel nog terug op het kunstgras. Trainingen gaan dus altijd door. Verder blijven we voor wedstrijden gewoon gebruik maken van het kunstgras, Voor de wedstrijden blijven we gewoon gebruik maken van het kunstgras, ook voor de O6 t/m O11 teams. Daarbij blijft het advies van het RIVM van kracht om spelers te laten douchen na het voetballen op kunstgras.

Dit omzetten van trainingen naar gras is een tijdelijke maatregel! Als het RIVM, de KNVB en de gemeente aan eind van het seizoen nog steeds aangeven dat kunstgras met rubbergranulaat veilig is, gaan we het kunstgrasveld ook weer voor trainingen gebruiken, volgens het reguliere schema. Tot dat moment geeft het ons de tijd om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. En uiteraard blijven we de leden en ouders daarvan via de site op de hoogte houden.

Ter informatie publiceren we hieronder de brief van de gemeente Haarlem, in de bijlage daarvan is ook het standpunt van het RIVM opgenomen. 
Als er vragen zijn dan beantwoorden we die uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur,

Ben Steeman
Robert Graat
Bijlagen:
Bewaar het bestand brf verenigingen.pdfBrief van gemeente Haarlem 17 februari 20171322 kB26-02-2017 11:26