Clubkleding project

Beste Alliance-leden en ouders,

Op 22 november jl. is in de Algemene Ledenvergadering uitgebreid gesproken over het hoofdthema van de avond: ‘Clubkleding project’, allereerst over het kledingbeleid bij sv. Alliance '22 en en daarop aansluitend over de keuze voor een nieuwe leverancier. Hierbij informeren we u graag over de uitkomst hiervan.

Er zijn meerdere belangrijke redenen om dit onderwerp op te pakken:
- sv. Alliance '22 heeft in de afgelopen jaren nooit een erg stringent beleid gehanteerd, waardoor er een grote variëteit zichtbaar is in de wijze waarop binnen en tussen teams de wedstrijdkleding eruit ziet (kwaliteit,bedrukking, merken, ed)
- in de ALV van 2015 is een uitdrukkelijke wens uitgesproken door de leden dat met een meer stringent kledingbeleid en dus meer eenduidigheid de uitstraling en teamgeest positief bevorderd kan worden
- de onduidelijkheid en ook wel ontevredenheid mbt welke afspraken gelden voor shirtsponsoring
- het contract met de huidige kledingleverancier (Multivos/Beltona) loopt af per eind juni 2017

Het bestuur heeft om daarom in juni van dit jaar een kledingcommissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de jeugd (zowel jongens als meisjes) en de senioren, aangevuld met vertegenwoordigers uit de sponsorcommissie. De kledingcommissie is aan de slag gegaan met het formuleren van een nieuw kledingbeleid en het zoeken naar de best hierbij passende leverancier.

KLEDINGBELEID
Het concept kledingbeleid is aan de ledenvergadering gepresenteerd en in deze opzet akkoord bevonden door de aanwezige leden.
Belangrijkste zaken uit het beleid zijn:

Alle Alliance teams spelen vanaf start seizoen 2017-2018 in dezelfde, uniforme wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding heeft prima kwaliteit/merk en is ook betaalbaar
Voor de aangewezen/selectie, dan wel gesponsorde teams, geldt de uniformiteit ook voor het trainingspak en inloopkleding bij wedstrijden
Het kledingbeleid geldt voor spelers en de trainers/coaches en wordt uitgedragen en mee bewaakt door teamleiders, coaches, trainers en de kledingcommissie
De uniformiteit wordt gegarandeerd met een club breed kledingfonds
Met de kledingleverancier & kledingfonds zijn leden voordeliger uit dan zelf betalen
Met het nieuwe contract verbetert de financiële propositie voor de club
Met betrekking tot het instellen van een kledingfonds zijn als belangrijke richtlijnen de volgende punten benoemd:

Het kledingfonds betreft een jaarlijkse extra bijdrage door elk lid. Die jaarlijkse bijdrage is voor een periode van 3 jaar vooraf vastgesteld
De totale bijdrage van alle leden in het kledingfonds wordt gebruikt voor
- aanschaf voor alle leden van een uniforme wedstrijdkleding set (shirt, broek en 3x kousen)
- benodigde vervanging van shirts en broeken bv. door slijtage (in principe uitzonderingen)
- aanschaf voor trainers van benodigde kleding (eventueel ook clubscheidsrechters en kantine medewerkers)
- dekking van een eventuele andere kledingaanschaf (bv. reserveshirts)
De overeenkomst met de kledingleverancier zorgt voor de aanvullende dekking
De totale bijdrage van elk lid in 3 jaar moet lager zijn dan de kosten die elk lid zou maken bij eigen aanschaf van eenzelfde set wedstrijdkleding (shirt, broek, 3x kousen)
De kleding sets worden per team beheerd en uitgereikt. Op die manier wordt overzicht gehouden over aantallen, kwaliteit ed.
Middels shirtssponsoring kunnen kosten voor leden verminderd worden, waarbij de sponsors daarnaast bijkomende kosten voor hun rekening dienen te nemen. Met eenduidige richtlijnen moet shirtsponsoring zo ook aantrekkelijker worden
Dit beleid vormt dus de basis voor volgende stappen. Belangrijke vragen die nog beantwoord gaan worden betreffen oa op welke wijze omgegaan wordt met leden/ouders, die dit jaar nog kleding aanschaffen of hebben aangeschaft. Beantwoording van deze en andere vragen wordt meegenomen in de verdere uitwerking, die nu nog plaats vindt.

LEVERANCIER
Gedurende vijf maanden (van juni tot en met oktober dit jaar) heeft deze commissie zes verschillende leveranciers (met vier verschillende kledingmerken) zeer uitgebreid de revue laten passeren via gesprekken, vragenlijsten en kleding-presentaties. Op basis van al die informatie, die vanzelfsprekend ook de financiële kant betreft, is medio oktober een shortlist samengesteld van twee leveranciers. Met die twee leveranciers zijn nadere gesprekken geweest en hebben uitgebreidere pas-sessies plaats gevonden.
Al deze input heeft geleid tot het presenteren van een eerste voorkeur voor een leverancier in het bestuur.

De eerste voorkeur voor een van beide leveranciers (Huijg Sport/Hummel & Brandsfit/Patrick) is in de ledenvergadering gedeeld, uitgebreid toegelicht en besproken in een levendige discussie.
De belangrijkste vragen betroffen het begrip ‘one-stop-shop’ (wat betekent dat voor bv keepershandschoenen), de kwaliteit van specifieke voetballen, de kwaliteitsvergelijking van de diverse kleding, het zichtbare effect van mogelijke meerdere externe sponsors op een shirt, de financiële vergelijkingen van de leveranciers. Op veel van deze en andere vragen is in de vergadering een antwoord gegeven, maar ook dient er over een aantal zaken nog meer duidelijkheid te komen.

EXTRA LEDENVERGADERING
Om die reden is in de vergadering voorgesteld de gestelde vragen verder uit te werken en een extra, specifieke ledenvergadering te organiseren over dit belangrijke onderwerp eind januari of begin februari 2017.
Met een dergelijke timing blijft het streven om de hele vereniging bij de start van het volgende seizoen volledig in een nieuw wedstrijdtenue te laten starten nog steeds uitvoerbaar.

U wordt vanzelfsprekend van harte uitgenodigd bij die ledenvergadering. Laat uw stem dan dus horen!

Namens het bestuur,
Ben Steeman