Donatie aan KiKa

Wederom hebben we een bedrag van € 155,- kunnen overmaken aan KiKa.
Het geld is ingezameld door de opbrengst van de fooienpot, statiegeld van gevonden flessen, verkoop van ballen, verkoop gevonden kleding en schoenen.

Namens de kinderen, die KiKa hard nodig hebben, bedankt !!

KiKa