Alliance en Cios presenteren: Kansenkaart Beweegboulevard Haarlem

Voetbalvereniging Alliance’22 en Nova College CIOS Haarlem-Hoofddorp hebben, samen met wijkraden, scholen, sportaanbieders en zorgorganisaties, kansen op de kaart gezet om Haarlem beweegvriendelijk te maken. Het resultaat is 19 oktober door Hans Gootjes (directeur CIOS) en Robert Graat (voorzitter sv Alliance ’22) aan sportwethouder Eva de Raadt aangeboden.

De kansenkaart zoomt in op de wijken en stadsrand van Haarlem Noord en Zuidwest; van Pim Mullier Sportpark en de vestiging van het CIOS tot en met het Alliance sportpark. De kaart bevat 13 concrete ideeën om de beweegvriendelijkheid van de stad te verbeteren, variërend van het opheffen van barrières en het ontwikkelen van routes en informele speel- en beweegplekken tot het herinrichten van schoolpleinen en verbreden van de functie van sportparken, bijv als startpunt voor andere (ongeorganiseerde) sporters.

IMG 7805

 

Bewegende mens loopt vast!

Robert Graat en Hans Gootjes hebben het initiatief genomen vanuit hun rol in een lokale sportvereniging en sportopleiding. Ze kijken verder dan hun eigen sportlocaties. Robert Graat: “Ons sportcomplex staat niet op zich zelf. Het heeft een functie voor de wijk. Tegelijk willen onze leden ook buiten de club in hun buurt kunnen bewegen én gunnen we alle Haarlemmers de mogelijkheid om dichtbij huis te sporten”. De inrichting van de openbare ruimte maakt dat lang niet altijd mogelijk. De bewegende mens loopt regelmatig vast omdat het ontbreekt aan een aantrekkelijke ommetje of hardlooprondje, leuke speelplekken of uitdagende (urban)sportlocaties in de wijk.”

Beweegboulevard

CIOS en Alliance willen de rand van Haarlem als Beweegboulevard ontwikkelen; een proeftuin, waar iedere Haarlemmer naar zijn of haar behoefte, individueel of in groepsverband kan sporten en bewegen, gewoon op straat, op trapveldjes, in buurtparken of in het landschap van de binnenduinrand en het Westelijk Tuinbouwgebied. De kaart bevat kansen die eenvoudig zijn te realiseren, waar de gemeente direct met betrokken partijen aan de slag kan. Er zijn ook complexere kansen die kunnen worden meegenomen in gebiedsprocessen, zoals de ontwikkelzones waar de stad al op grotere schaal aan woningbouw werkt. Alle 13 kansen dragen bij aan een samenhangend netwerk van beweegplekken en sportieve routes, die de stad verbinden met de binnenduinrand en samen de Beweegboulevard vormen.

Steen in de vijver

De initiatiefnemers willen het thema ‘beweegvriendelijke stad’ letterlijk op de kaart zetten. En dat is nodig. In ruimtelijke plannen voor Haarlem wordt met allerlei opgaven (wonen, mobiliteit, klimaat, duurzaamheid) rekening gehouden maar het perspectief van de ‘bewegende mens’ ontbreekt nog. De kansen die voor de Beweegboulevard op een rij zijn gezet, bieden ook daarbuiten inspiratie en aanknopingspunten om heel Haarlem tot een beweegvriendelijke stad te maken.

Wethouder Eva de Raadt is blij met de kansenkaart. Ze deelt de visie dat beweegvriendelijkheid net zo vanzelfsprekend moet zijn bij de stedelijke inrichting als toegankelijkheid en duurzaamheid. Het praktische en actiegerichte karakter spreekt haar aan. “De kaart is een uitstekend startpunt om aan de slag te gaan”.  

De kansenkaart is tot stand gekomen met steun van #Sportakkoord en inhoudelijke inbreng van Urhahn | stedenbouw en strategie, Kragten en Stichting SportSupport Kennemerland 

 

IMG 7805

IMG 7805