Uitnodiging ALV - 14 december

Beste leden en oud-leden
Donderdag 14 december is het weer tijd voor de jaarlijkse ALV.

Agenda:

  • Presentatie jaarcijfers
  • Verslag kascommissie en decharge penningmeester/bestuur
  • Begroting seizoen 24-25
  • Voorstel contributieverhoging seizoen 24-25
  • Rondvraag

Na afloop tijd voor informele gesprekken en een borrel. Uiterlijk 14 dagen voor de ALV zullen we met meer informatie over die avond komen.


Agendapunten die niet op een Bier & Ballen avond besproken kunnen worden graag voor 1 december onder de aandacht van het bestuur brengen zodat die of aan de agenda toegevoegd kunnen worden of dat er vanuit het bestuur direct actie op kan worden ondernomen. Mail dit aan secretariaat@alliance22.nl.