Alliance weer gediplomeerde pupillentrainers rijker

Kwaliteitsinjectie jeugdtrainers; Alliance weer gediplomeerde pupillentrainers rijker

Een van de speerpunten in het beleid van s.v. Alliance ’22 is het investeren in de kwaliteit van (jeugd)trainers. Daarom stelt de vereniging enthousiaste trainers in de gelegenheid om zich te bekwamen of te ontplooien in het trainersvak.
Om hier gestalte aan te geven is op 31 oktober 2016 wederom een cursus pupillentrainer KNVB van start gegaan. Tijdens de cursus hebben de deelnemers zowel in theorie als praktijk geleerd hoe je kinderen kunt leren voetballen, hoe ze dat aan hen moeten overbrengen en in de training en coaching vorm kunnen geven. De deelnemers moesten daar de nodige tijd en energie in steken. Na acht bijeenkomsten van drie uur, ongeveer veertig uur zelfstudie en huiswerkopdrachten, minimaal een keer per week trainen en coachen van een pupillenteam en het in de praktijk uitvoeren van de opdrachten en vastleggen in een portofolio, hebben twaalf cursisten (zie foto) op 30 januari jl. de cursus afgerond.
DSC 2037 Small

Van links naar rechts: Aron Heijstek, John Weich, Wim van Marsbergen (docent), Roos Nelissen, Frank Heesbeen, Willem van de Kerkhof, Remko van Dijk, Ramon Schelwald, Bas van Os, Jan Hakker, Barry de Vries (vv Schoten), Robbin Opheikens, Ryan Fox, Tony Waasdorp (praktijkbegeleider), Ton de Bok (organisatie namens het bestuur).
Foto: Harry Opheikens.

Zonder iemand te kort te doen springt een cursist eruit, Roos Nelissen. Voor zover bekend is Roos de eerste dame die bij Alliance een trainerscursus met goed gevolg heeft voltooid. Dames, meiden, wie laat zich door haar inspireren?

De cursus werd gegeven door Wim van Marsbergen. Hij heeft de cursisten met zijn enorme kennis en ervaring niet alleen geïnspireerd, maar ook gemotiveerd. Echter, wie denkt de cursus er zo maar even bij te doen, komt bedrogen uit. Vier van de deelnemers hebben hun opdrachten nog niet geheel afgerond, maar worden nog in de gelegenheid gesteld om het felbegeerde diploma te bemachtigen.

Veel dank is verschuldigd aan Tony Waasdorp, Michel Lagerweij en Kick van Wooning voor de praktijkondersteuning en Rob Kroonstuiver, Ed Dénis en Hans Homburg voor hun support.
Als laatste maar niet de minste, gaat veel dank uit naar alle spelertjes die aan de trainingen van het praktijkdeel hebben deelgenomen en de coördinatoren, teamleiders en ouders die hen hierin hebben begeleid.
Mede namens het bestuur en technische staf wens ik alle trainers veel succes toe om het geleerde in de praktijk te brengen.

Ton de Bok