Ouderavonden op 11 en 19 mei

Uitroepteken
UITNODIGING OUDERAVONDEN


INFORMATIE OVER TEAMINDELINGEN EN SELECTIEBELEID

Wat is het jeugdbeleid van Alliance? Wanneer in het jaar wordt gestart met de indelingen van de teams voor het komend seizoen? En hoe wordt die indeling eigenlijk gedaan?
Dit soort vragen kwamen uit de enquête die we vorig jaar hebben uitgevoerd én bereiken ons nog wekelijks langs de lijn.
Het bestuur heeft deze signalen serieus opgepakt. Er is een werkgroep onder leiding van het bestuurslid technische zaken, Ton de Bok, aan de slag gegaan om het jeugdplan te herzien. En er is besloten om ouderavonden te organiseren om u de informatie over teamindelingen en selectiebeleid te presenteren. Dit wordt door de coördinatoren en hoofdtrainers van de betreffende leeftijdsgroep verzorgd.

Het bestuur nodigt u graag uit voor deze presentaties, die worden gehouden in de Alliance-kantine. Hieronder kunt u zien op welke dag welke leeftijdsgroep aan bod komt.

Tot ziens in mei!
·         Leeftijdsgroep seizoen 2015/2016

·         datum

·         tijdstip

2e jaars D-pupillen t/m A-junioren

maandag 11 mei

20.00-21.00 uur

1e-2e jaars Mini’s + 1e jaars F-pupillen

dinsdag 19 mei

19.30-20.30 uur

2e jaars F-pupillen t/m 1e jaars D-pupillen

dinsdag 19 mei

20.45-21.45 uur


Bestuur s.v. Alliance ’22