*** EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 OKT ***

Het bestuur van Sv. Alliance'22 nodigt alle leden, ouders, trainers, oud-leden en alle andere Alliancers uit voor een speciale extra algemene ledenvergadering.

Op donderdag 21 oktober as., vanaf 20.00 uur in de kantine van Haarlem-Kennemerland. Het enige onderwerp van deze vergadering is de nieuwe accommodatie.

Het bestuur zal een toelichting geven op de gang van zaken tot nu toe, de bouwstop, de effecten daarvan en voorstellen doen over de verdere follow-up.

Gezien het belang van dit onderwerp hoopt het bestuur op zoveel mogelijk aanwezigen!

Tot 21 oktober

Namens het bestuur
Ben Steeman