OVERSCHRIJVINGEN!

Overschrijvingen van en naar een andere vereniging kunnen tot en met 15 juni a.s. bij de KNVB worden ingediend.
Om dit soepel te laten verlopen organiseren wij twee overschrijvingsavonden: maandagavond 31 mei en maandagavond 7 juni vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur.

Locatie: Haarlem Stadion
Sportweg 8 te Haarlem

Denkt u er aan uw oude spelerspas mee te nemen! Deze dient met het overschrijvingsformulier te worden ingediend bij de KNVB.
Overschrijvingen naar een andere vereniging zijn alleen mogelijk als contributie en/of evt. door de KNVB opgelegde boetes zijn voldaan.