***3e NIEUWSFLITS ACCOMMODATIE ALLIANCE’22 2010***

Het is nu echt begonnen. Rondom de parkeerplaatsen zijn de bomen gerooid en struiken & hekken verwijderd. Deze activiteiten zijn gaande om de bouwplaats te creёeren. Het ziet er gelijk anders uit. Ook alle struiken in de groenstrook van de Egelantierlaan zijn verdwenen. Nu de bomen nog! De maand april wordt onze laatste maand op het oude vertrouwde complex. Een opsomming wat er deze maand allemaal staat te gebeuren.

1e. Uitleg geven en afscheid nemen in April

Over wat er wanneer gaat gebeuren, en waar we in de tussentijd met zijn allen gaan voetballen willen jeugdcommissie en bestuur graag iedereen rechtstreeks uitgebreid informeren.

Daarom organiseren we op 19 en 20 april twee ‘ouderavonden’ voor alle ouders van de jeugd (beide aanvang 20.00 uur). Voor de ouders van de mini’s doen we dat op zondag 25 april.

We willen ook gepast afscheid nemen van onze velden en kantine.Dat doen we in het weekend van 24 april met een toernooi voor de oudere jeugd en een spelmiddag voor de jongsten en met een grootse feestavond voor alle oudere leden en ouders.

We nodigen iedereen uit om massaal bij deze activiteiten aanwezig te zijn. Op die manier kunnen we op fraaie wijze afscheid nemen en vast fantaseren over al het moois dat gaat komen.

De volgende data in april zijn dus belangrijk, svp. noteren in uw agenda’s:

- maandag 19 april: ouderavond voor ouders van F-, E- en D-pupillen

- dinsdag 20 april: ouderavond voor ouders van C-, B- en A-junioren

- vrijdagavond 23 april: onderling afscheidstoernooi voor C-en D junioren

- zaterdagmiddag 24 april: voetbal speelmiddag voor F- en E-pupillen & fancy fair

- zaterdagavond 24 april: afscheidsfeest voor Alliancers boven de 16 jaar

- zondagmorgen 25 april: laatste speelochtend mini's en bijeenkomst ouders mini's.

2e . Afsluiting seizoen wat betreft wedstrijden

Het weekend van 24 en 25 april wordt ook officieel het laatste speelweekend op ons complex.. In het weekend van 1 en 2 mei vindt de definitieve ontmanteling plaats (dat begint al in de week daaraan voorafgaand).
In het weekend van 1 en 2 mei is nog hooguit 1 veld (veld 2) beschikbaar, met ingang van dat weekend worden wedstrijden ed. verplaatst naar het Haarlem-terrein of naar Geelwit.
Vanaf maandag 3 mei laten we Zeedistelweg helemaal over aan onze aannemer en SRO!!

Om na al die jaren nog vast te houden zijn 2 sfeerbeelden toegevoegd.


3e. Voorbereidingen en start bouw gebouw

Streefdatum voor de start van de bouwvoorbereiding is vanaf de eerste week in mei.

Sloop van ons gebouw in de week van 3 mei en in week 21 beginnen de heiwerkzaamheden.

4e. Geplande start aanleg velden

SRO streeft er naar de 2e helft van mei met de voorbereidingen te beginnen.

Draijer Bouw en SRO zullen dus gelijktijdig aan de gang gaan.

5e. Inbreng van alle leden

De oproep aan alle leden om te helpen bij al het werk, dat verricht moet worden, is natuurlijk nog steeds van kracht! De planning van al het werk is steeds duidelijker. Tijdens de voorlichtingsavonden wordt daar meer over verteld.

Meld u aan (individueel of nog beter per team!) bij Ben Steeman of Rob Kroonstuiver

**************************************************************************