Veilig sportklimaat bij Alliance

Alliance is een club waarbij iedereen welkom is, zich thuis voelt en met plezier kan spelen. Alliance spreekt zich uit tegen pesten, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en alle andere vormen van uitsluiting.

 

Het Triniteit Lyceum heeft Alliance opgericht in 1922. Alliance betekent broederschap, verbinding. Dat sport verbindt zit in ons DNA. 100 jaar later zijn we met die waarden met de club bezig en vinden we dat nog steeds van belang. Recente voorvallen, zoals bij Ajax, The Voice, maar ook wat bij een buurtclub gebeurt en ook ons kan overkomen geven aan hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden. Ook neemt na Corona het aantal incidenten op en rondom het veld sterk toe. We vinden dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat iedereen zich thuis voelt, maar we zien dat het niet vanzelf komt en dat we als club er een actieve rol in moeten spelen.

We doen al veel om een veilig sportklimaat te garanderen. We hebben een vertrouwenspersoon, onze vrijwilligers die met jeugd werken moeten over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) beschikken, we hebben een gedragscode en Alliance is medeondertekenaar van het Convenant "Voetbal met Respect in Haarlem eo." Om het onderwerp actief op de agenda te houden gaat de club een bestuurslid benoemen die dit onderwerp in de volle breedte als aandachtsgebied heeft. We gaan een actieplan maken hoe de club en de leden verder stappen kunnen maken. Met een groepje betrokken leden gaan we een veilig sportklimaat een plek geven in de opleiding van al onze trainers. De bal goed passen is even belangrijk als hoe je je gedraagt in en om het veld. We gaan ook kijken hoe we leden/spelers bewust kunnen maken van wat ze zeggen, zingen en doen op het veld en ernaast. Over het vervolg van onze vorderingen zullen we jullie blijven informeren.

Lees ook: Veilig sportklimaat voor kinderen

 

samenveiliger