Alliance-accommodatie in "Club van de maand" van Haarlems Dagblad

Haarlems Dagblad, vrijdag 13 maart 2009

Club van de maand: SV Alliance ’22

Alliance in 2010 tóch op huidige locatie in het nieuw

Soap krijgt happy end

haarlem – Kent u die mop van die voetbalclub aan de Randweg die naar sportpark Eindenhout zou vertrekken? Nou, ze gingen niet! Bovenstaand grapje is van toepassing op Alliance. Misschien dat de leden over ruim een jaar kunnen lachen om het mopje. Als de club het jarenlang touwtrekken met de gemeente Haarlem is vergeten.

De serie ontwikkelingen lijkt een beetje op een ‘soap’. Maar gelukkig eindigt het feuilleton voor Alliance met een happy end. Want de groen-zwarten blijven zitten waar ze zitten en beschikken in september 2010 over een nagelnieuw complex.

Al in 2001 luidde SV Alliance ’22 de noodklok. De staat van de velden en de gebouwen was zo erbarmelijk slecht, dat nieuwbouw pure noodzaak was. Naarmate de jaren verstreken werd duidelijk dat de almaar groeiende voetbalclub (Alliance beschikt binnen de gemeentegrenzen na Koninklijke HFC en DSS al jaren over het grootste aantal spelende leden) een toekomst aan de Zeedistelweg kon vergeten. De gemeente Haarlem (toen nog met sportwethouder Pieter Barnhoorn) maakte duidelijk dat een verhuizing onvermijdelijk was. Het gemeentelijke voornemen om op het grondgebied van Alliance woningen te bouwen leidde tot het dwingende advies. En tot een gemeentelijke vrijbrief om de boel de boel te laten.

Om de binding met het voedingsgebied (onder andere Ramplaankwartier, Oosterduinkwartier, Haarlem zuidwest, Bos- en Vaartkwartier) niet geheel te verliezen, onderzocht het bestuur van het in 1922 opgerichte Alliance de mogelijkheden om op het verderop gelegen Sportpark Eindenhout neer te strijken. Met THB als medegebruiker; niet als beoogd fusiepartner. In samenspraak met The Haarlem Boys werd in 2005 een eisenpakket bij de gemeente neergelegd met betrekking tot de herinrichting van Eindenhout. In oktober 2006 liet de gemeente Haarlem (inmiddels met Maarten Divendal als wethouder Sport) weten dat de realisatie van de door Alliance en THB verlangde vier velden niet tot de mogelijkheden behoorde.

De gemeente meldde Alliance vervolgens in maart 2007 dat het zich als toekomstig sologebruiker van Eindenhout mocht beschouwen. Voor THB zou een andere locatie worden gezocht. Tegenover de opsteker stond ook een teleurstelling. De aanleg van een fietsbrug over de Leidsevaart (om vanuit het voedingsgebied van Alliance rechtstreeks en veilig het Eindenhout-complex te bereiken), behoorde weliswaar tot de mogelijkheden, maar kon vanwege traag malende provinciale molens nog wel tien jaar op zich laten wachten. Niet veel later kreeg het verhaal een wel heel bizarre wending: de gemeente Haarlem had een nieuwe plek voor THB gevonden: het huidige complex van Alliance aan de Zeedistelweg!

Voorzitter Ben Steeman van Alliance kan een zuur lachje niet onderdrukken als hij aan dat nieuwsbericht terugdenkt. ,,Zie dit toekomstbeeld even voor je. Wij bloeden dood op sportpark Eindenhout, terwijl THB in ons voedingsgebied groeit als kool.’’ Natuurlijk werpt zich direct de vraag op wat er met de dringende bouwplannen van de gemeente Haarlem gebeurde. ,,Die plannen waren er waarschijnlijk wel, maar niet concreet’’, meldt Steeman.

Natuurlijk kozen de leden van Alliance op een ingelaste algemene ledenvergadering in mei 2007 voor optie twee, toen hen de vraag werd voorgelegd: verkassen of blijven. Aansluitend zette de club een proces in gang waarbij alle aspecten rond de herinrichting van het complex in eigen hand werd gehouden. ,,Niet meer op de gemeentelijke actie wachten, maar zelf het initiatief nemen. Dat kunnen wij ons permitteren dankzij de enorme know how bij onze clubleden. Of bij de vaders van onze leden. De ontwikkelingen zijn vanaf dat moment in een stroomversnelling geraakt. Wij weten ons inmiddels erg in de rug gesteund door de gemeente Haarlem die onder meer een groot gedeelte van de kosten op zich neemt’’, aldus Steeman.

In opdracht van Alliance boog het ervaren adviesbureau R.I.E.T. uit Bunnik (ruimtelijke inrichting en techniek) zich over herinrichting van het complex. Na zorgvuldig passen en meten rolde een ontwerp uit de tekenpen dat plaats biedt aan twee en een half veld, waarvan anderhalf over kunstgras gaat beschikken. De uitbreiding met een half veld lijkt minimaal. ,,Maar doordat wij op die extra ruimte de nodige jeugdwedstrijden kwijt kunnen, redden we het net’’, zegt Ben Steeman. ,,Al blijft het op zaterdagen natuurlijk puzzelen.’’

En zal een clubhuis en kleedaccommodatie verrijzen van ruim 1200 vierkante meter. ,,Daarvan hebben wij er 750 nodig. De overige ruimte zal beschikbaar komen aan dagopvang en naschoolse opvang. Met de inkomsten die wij daar uit genereren kunnen wij een belangrijk deel van de investeringen financieren.’’ Doordat de buurtbewoners en diverse gemeentelijke commissies op inspraakavonden gedurende de gehele ontwikkelingsfase hun zegje konden doen, verwacht Steeman geen grote bezwaren met betrekking tot het definitieve ontwerp, dat overigens integraal deel uitmaakt van het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele woonwijk Oosterduin.

Doordat het gemeentelicht hoogstwaarschijnlijk pas in mei van dit jaar op groen zal gaan (inspraakprocedure), moet Alliance nog één seizoen omgaan met de verloedering. De competitiestart van het seizoen 2010 – 2011 zal - na een zwangerschap van bijna tien jaar – dan eindelijk in het teken staan van de wedergeboorte.

Bron: Haarlems Dagblad (c)