Petflessenpilot gestaakt, maar Alliance zet door!

De onlangs gestarte pilot van de Gemeente en Spaarnelanden om de plastic petflessen apart in te zamelen en tegen een vergoeding van € 5,50 per zak in te leveren, is helaas per 1 januari 2018 door de genoemde instanties beëindigd.
Maar Alliance zet door!

Ten tijde van de pilot kregen we de beschikking over 4 rolemmers en 2 grote containers in flesvorm.
Als Alliancers hebben we gedurende die periode met elkaar 6 volle zakken ingeleverd, dus in onze ogen een succesvolle pilot. Maar helaas wordt deze actie dus vanuit de initiatiefnemers niet verlengd.

Het betekent echter niet dat wij als vereniging willen stoppen met het zo goed mogelijk scheiden van het afval. Met name het plastic behoort namelijk tot de grootste afvalstroom van de club.
Om op de meest succesvolle manier een nieuwe afvalscheiding te gaan creëren zouden we op strategische punten minstens 4 rolemmers moeten plaatsen.
De vereniging is in gesprek met de gemeente en de politiek om de rolemmers kosteloos te laten legen. Maar aangezien het erop lijkt dat we als bedrijf in plaats van als vereniging worden beschouwd, lukt dat vooralsnog niet. We blijven de discussie daarover in ieder geval voeren en houden u op de hoogte van de voortgang.

Toch willen we doorzetten om ons afval te blijven scheiden!
U helpt ons in ieder geval door alles wat plastic afval is, dat uitsluitend op de club ontstaat, in de ‘oude’ grote flessenrolemmers te gooien.
Om ‘vervuiling’ tegen te gaan, s.v.p. geen enkel ander afval in de bedoelde rolemmers deponeren!

Help mee de club, maar vooral het milieu schoon te houden!

Namens het bestuur,
Rob Kroonstuiver, materiaal- en accommodatiebeheer