Pagina scheidsrechters vernieuwd

Onder voetbal > trainers-begeleiding > scheidsrechters is de informatie over en voor (jeugd)scheidsrechters geactualiseerd.
Op deze pagina zijn in een stappenplan de uitgangspunten beschreven die ertoe moeten leiden dat alle spelende (jeugd)leden zowel ruime actuele kennis van de spelregels opdoen alsook ruime ervaring met het leiden van jeugdwedstrijden opbouwen. In de bijlagen zijn onder meer de richtlijnen voor jeugdscheidrechters, scheidsrechtersbegeleiders, teamleiders en assistent-scheidsrechters te vinden.