Alliance ’22 tekent met 23 voetbalverenigingen voor ‘Voetbal met respect’

Zaterdag 15 juni hebben 23 voetbalverenigingen uit Kennemerland hun handtekening gezet onder het convenant 'Voetbal met Respect'. Ze deden dit samen met de KNVB, Stichting SportSupport en de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Met elkaar willen ze de veiligheid op en rond de voetbalvelden bewaren door samen te werken aan een positieve voetbalsfeer en gemeenschappelijk op te treden tegen incidenten.

23 verenigingen tekeken voor voetbal met respect

Nieuwe samenwerkingsafspraken

Samenwerking staat voorop in het convenant. De partijen werken aan sportiviteit en respect, op basis van gedeelde gedragsregels voor spelers, trainers, toeschouwers en bestuurders. Maar daar blijft het niet bij! Om effectief te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag, hebben de verenigingen afgesproken elkaar via vaste contactpersonen consequent te informeren over incidenten en de afhandeling van wanordelijkheden. Daarnaast informeert de KNVB de verenigingen actiever over de behandeling van meldingen van wanordelijkheden en tuchtzaken. De verenigingen en de KNVB hebben ook afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met leden die vanwege wangedrag door hun club worden geroyeerd en situaties waarin dat resulteert in een landelijk voetbalverbod.

Positieve evaluatie eerder convenant

De basis voor de afspraken is in 2014 gelegd in een eerdere versie van het convenant. De voetbalverenigingen evalueerden dit recent in het ‘voorzittersoverleg Kennemerland Zuid’. Ze concludeerden dat samenwerkingsafspraken goed werken: verenigingen weten elkaar goed te vinden en dat helpt bij de aanpak van incidenten. Tegelijkertijd vonden de voetbalverenigingen het nodig om de samenwerking op te frissen, de convenantafspraken te actualiseren en meer partijen te betrekken. De huidige versie van het convenant is samen met alle betrokken partijen geactualiseerd en vastgesteld.

Nieuwe partijen welkom

Het convenant is afgesloten voor de periode 2024 – 2027. Daarna kan het weer worden verlengd. Elk jaar vindt voor het eind van het voetbalseizoen een evaluatie plaats om te beoordelen of de vastgestelde werkwijze en het resultaat voldoet aan de verwachtingen. Nieuwe partijen, die de samenwerkingsafspraken onderschrijven, zijn welkom om zich bij het convenant aan te sluiten.

Ondertekenaars

Deelnemers voetbalverenigingen: sv Alliance’22, HBC, Koninklijke HFC, Onze Gezellen, HFC EDO, RKVV DSS, VVH/Velserbroek, Haarlem Kennemerland fc, BVC Bloemendaal, VEW, Schoten, RCH, sv Vogelenzang, BSM, sv Terrasvogels, HYS, Geel-Wit, Olympia Haarlem, HVV DSK, United Davo, HFC Heemstede, sv DIO, sv Zandvoort. Overige partijen: KNVB, gemeenten Haarlem, Heemstede, en Bloemendaal en Stichting SportSupport.

 

Wethouder Eva de Raadt Haarlem en Robert Graat Alliance 22