Clubagenda Alliance

Via de site van Alliance kun je zien welke activiteiten er de komende maanden plaatsvinden. De agenda is  te vinden op: https://www.alliance22.nl/clubinfo/agenda

Voor het komende seizoen zullen we in ieder geval de volgende activiteiten daarin gaan zetten:

-          Bier en Ballen avond begin oktober

-          ALV eind november/begin december

-          Nieuwjaarsreceptie in januari

-          Infoavond nieuwe leden/mini’s in maart

-          Bier en Ballen in maart/april

-          KiKa toernooi in mei

-          Seizoen afsluiting in juni

 

In de agenda kunnen we informatieavonden en bijeenkomsten van trainers/coaches weergeven zodat iedereen kan weten wat er in de kantine gepland is. Ook alle activiteiten die we met onze sportpartners organiseren (zoals ProCamp) staan in de agenda.

Als je zelf activiteiten aan wilt melden, kan dat via het bestuur.