Bericht van de GroteClub actie 2013

Degene die hun lotengeld nog niet hebben ingeleverd worden verzocht dit zo snel mogelijk te doen,
Woensdag en zaterdag kunnen jullie je geld komen inleveren.

Hans Homburg (06 1037 5566)