Scoren tegen babysterfte!


In het kader van het 90 jarig jubileumfeest van sv Alliance 22 hebben
afgelopen weekend diverse aktiviteiten plaatsgevonden.
Naast een bezoek van de Sint, onderlinge wedstrijden en een feestavond op
zaterdag was er op zondagmiddag een wedstrijd georganiseerd tussen de Oude
Gazellen,oud Alliance vrouwen,en de Jonge Hinden,het huidige Vrouwen 1.

Laatstgenoemde team hadden zich laten sponseren voor een goed doel, te
weten Stop Babysterfte, ook het thema van Serious Request 2012. Een
uitstekend initatief! Hoeveel er uiteindelijk is verdiend was bij het ter
perse gaan van dit bericht nog niet bekend. Laat dit initiatief van
Vrouwen 1 een stimulans zijn voor anderen.

alt

Fred te West.