De Eerste Steen (deel I)


De vertraging van de bouw van het aanstaande nieuwe clubhuis lag, naar nu blijkt uit in het geheim opgenomen gesprekken en in vrijgegeven e-mailverkeer, dus helemaal niet aan het uitblijven van gelden aan de aannemer. Het had alles te maken met ‘wie legt de eerste steen’? Een eerste steen, die dus eigenlijk in oktober verleden jaar gelegd had kunnen, zo niet moeten worden. Het leggen van de eerste steen is binnen Alliance uitgelopen op een doodordinair straatgevecht, waarin bestuur lijnrecht tegenover de adviescommissie is komen te staan. Een in der haast gevormde klankbordgroep van vrijwillige ouders, die het goed voorhebben met Alliance, heeft ook niet kunnen leiden tot een oplossing in deze netelige kwestie. Een chronologisch verslag van de explosie:

Zomer 2010
Het bestuur is van mening, dat het leggen van de eerste steen een zaak is voor de voorzitter. Niet alleen is hij de man, die het meeste werk verzet heeft voor de realisatie van de nieuwbouw, ook heeft hij zijn naam mee; Ben Stee(n)man.
De adviescommissie is het absoluut niet eens met deze stelling en brengt namen naar voren van (oud) spelers, die in één adem genoemd worden met Alliance, door alles en iedereen, sinds jaar en dag, binnen een straal van 10 km van het Alliance terrein. De adviescommissie heeft een sterke voorkeur voor Toon Kuhlmann of Guus Wassenaar.

In een later stadium, bij terugkeer van vakantie en ander zomerreces wordt besloten om de patstelling als nog te slechten en te doorbreken om te komen tot een juiste keuze in ‘wie legt de eerste steen’?

September 2010
De adviescommissie houdt voet bij stuk en draagt nu als enige nog Toon Kuhlmann aan. Het bestuur lacht om deze geste en wuift het voorstel weg met de woorden; “Toon heeft misschien verstand van een biefstuk bakken, maar van bouwstenen geen kaas gegeten”. De adviescommissie keert dan plots terug naar hun eerder genoemde alternatief Guus Wassenaar. Nu breekt er wat bij het bestuur en zij valt uit met de keiharde woorden dat “Guus alleen maar bezig is met het oppoetsen en verheerlijken van zijn eigen persoontje” (zie Hard Gras Kalender; RED.) en dat zij niet willen meewerken om het ego van Guus nog verder op te blazen. Tevens dreigt het bestuur om met ongepubliceerde citaten uit Hard Gras van Guus Wassenaar naar buiten te treden en publiekelijk kenbaar te maken, als de adviescommissie vast houdt aan dit onzalige idee. Het bestuur wil coute que coute dat Ben Stee(n)man de eerste steen legt en dreigt anders met opstappen. De toon is gezet (wat niet wil zeggen dat Toon gezet is!; RED.).

Oktober 2010

Een aantal ouders gaan op de barricade en vormen een klankbordgroep. Zij bieden zich aan, aan zowel het bestuur, als aan de adviescommissie om als externe partij te bemiddelen en zodoende te komen tot een reële oplossing voor het ‘leggen van de eerste steen’. Wel willen zij meegeven dat hun advies in deze bindend zal moeten komen te zijn, immers; “Wij ouders betalen contributie en eigenlijk dus ook de nieuwbouw, maar er gebeurt tot op heden niets, maar dan ook helemaal niets!”. Onder het motto ‘De Jeugd heeft de Toekomst’ is hun voorstel om een kleurplaatwedstrijd uit te schrijven voor de mini’s en de winnaar mag dan de eerste steen leggen.

November 2010

Eenzaam en zieltogend draalt de aannemer met de eerste steen in zijn hand over de inmiddels gereed zijnde kunstgrasvelden. Hij weet het niet meer en vraagt zich af “hoe nu verder?”. Niet alleen liggen er meerdere klussen op hem te wachten, die nu in het gedrang komen, maar ook de winter nadert, met mogelijk alle gevolgen van dien.

December 2010
Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt tussen het bestuur, de adviescommissie en de klankbordgroep. Wel wordt er gezamenlijk en eendrachtig afgesproken om publiekelijk kenbaar te maken, dat de vertraging in de nieuwbouw nu dan maar te wijten is aan de vroege sneeuwval van dit jaar.

Januari 2011
Op de nieuwjaarsreceptie wordt voor de oplettende leden nu duidelijk dat er wat anders aan de hand is dan alleen maar gemeentegelden of winterweer inzake de nieuwbouw. Tussen de regels van de voorzitters nieuwjaarsspeech door, pikken de leden de eerste signalen van de op dat moment heersende onenigheid op. De adviescommissie links in de hoek tettert vrolijk door de speech heen en in de andere hoek keert de klankbordgroep de voorzitter de rug toe.

Februari 2011
Een allerlaatste bijeenkomst moet nu definitief duidelijk gaan maken ‘wie de eerste steen gaat leggen’, maar eindigt met een explosie. Het bestuur geeft de adviescommissie te kennen, dat zij volgens de statuten gerechtigd zijn om welke commissie dan ook te ontbinden en zij dus nu ook voornemens zijn dit te zullen gaan doen. Alvorens daadwerkelijk de adviescommissie op non-actief te stellen, verlaat de adviescommissie demonstratief de bestuurstafel en brengt buiten op de parkeerplaats per sms Toon en ook Guus op de hoogte van het teleurstellende nieuws.
Ondertussen binnen maakt het bestuur nu ook korte metten met de klankbordgroep en deelt ze mede, dat “zij kunnen oprotten met hun verwende kroost en kunnen uitzien naar een andere club”. Zij worden door het bestuur per direct geroyeerd als leden van Alliance.

Maart 2011
Op de website kunnen wij allen lezen: !!! Eindelijk is het zover !!! De eerste steen gaat gelegd worden door Ben Stee(n)man en zijn vrouw Ria Verhagen op woensdag 4 april om 14.00 uur. De rust op de club kan wederkeren.

Gelukkig maar dat wij géén Ajax zijn en wordt de eerste steen volkomen terecht gelegd door Ben samen met zijn Ria. De eerste steen die de laatste fase inluidt van de nieuwbouw. Weldra kunnen en zullen wij gaan genieten van het prachtige nieuwe complex van onze fijne club!

De zondag voorafgaand aan deze memorabele dag, wonnen de veteranen overigens weer met klinkende cijfers (3-1) van het laag geklasseerde, maar oh zo lepe Bloemendaal 2. Wat dat aangaat lijkt Alliance al helemaal niet op Ajax! Het vlaggenschip van Alliance staat tenslotte met nog vier wedstrijden te gaan wél fier bovenaan!

VeterArie