De Afghaanse kinderen bij Alliance’22 in een eerste periode

Sinds 15 september hebben Afghaanse kinderen elke woensdagmiddag sport en spel beleeft op het complex van Alliance’22. Enkele vaders, die goed Nederlands spreken, gingen als begeleiding mee.

De leeftijd varieerde van 4  tot 17 jaar. Deze meeste kinderen waren rond de 10/12 jaar.

Afghaanse kinderen

Het zijn kinderen van de Afghaanse repatrianten, die in de zomer in allerijl hun land moesten verlaten. Vele gezinnen zijn gehuisvest geweest op een grote rondvaartboot aan de Spaarndamseweg in afwachting van definitieve huisvesting elders in het land.

Het idee om de kinderen op te halen was snel geboren. Door de vele positieve reacties, hulp en steun van allerlei kanten is het idee vervolgens binnen een week van de grond gekomen en van start gegaan. Ik noem een aantal initiatieven, waardoor het een zeer geslaagde happening is geweest.

De gemeente, afdeling sport, bracht mij in contact met de coördinator van de boot. Na een gesprek zette ik binnen de club de vraag uit voor het transport van de kinderen naar de club. Daar werd gelijk enthousiast op gereageerd door Hans Homburg, Rick van Dijk, Wouter Boes en Frank van Roesel, die wekelijks het vervoer wilden verzorgen. Daarnaast werd door Otto Kostenbroek, directeur van de Zorgspecialist, een bus voor personenvervoer kosteloos ter beschikking gesteld. Daarmee konden elke week 8 kinderen vervoerd worden. SportSupport maakte Dennis van der Snoek vrij om als sportcoach te opereren. Hij heeft alle weken de activiteiten op het veld professioneel en enthousiast begeleid.

Ook spreek ik mijn dank uit naar de directie van de van Gilzeschool, die bij slecht weer hun sportzaal en materiaal ter beschikking stelde. Dat hebben we slechts 1x hoeven doen, want het was vrijwel elke woensdag droog e/o mooi weer.

Omdat cricket een veel beoefende volkssport in Afghanistan is, heeft de cricketclub Rood en Wit enkele bats, balls en beenkappen ter beschikking gesteld. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

We kregen veel sporttenues van een filmset aangeleverd. Het meeste zat nog in de verpakkingen.

Ook sv Alliance’22 is een goed gastheer gebleken.

Al met al is het een geslaagde periode geweest, waarbij de club de kinderen een zeer belangrijke ontspannings- en afleidingsmomenten heeft gegeven.

Nu zijn de gezinnen van de boot afgehaald en daarvan zijn 7 gezinnen tijdelijk gehuisvest in het hotel “die Raeckse” aan de Raaks. De tragedie voor deze gezinnen duurt dus nog voort.

Voor ons is het “Afghaanse” avontuur in deze eerste fase ten einde gekomen.

In het nieuwe jaar gaan we kijken, of we in hun nieuwe situatie, die nog maanden kan voortduren, opnieuw iets voor de kinderen kunnen betekenen. We zijn dus nog niet klaar!

Rob Kroonstuiver.

 

Afghaanse sportkinderen