Pupillentrainers hebben trainersdiploma gehaald!


Maandag 12 april jl. hebben 16 deelnemers aan de cursus pupillentrainer hun officiële KNVB-diploma uitgereikt gekregen. S.v. Alliance ’22 is in het seizoen 2010-2011 weer 14 gediplomeerde trainers rijker en EDO kan 2 gediplomeerde trainers verwelkomen. Verheugend is dat van de 14 Alliance trainers er nog
9 actief voetballen in zowel jeugd-, als (selectie) seniorenteams. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Vanaf januari tot en met half april hebben de deelnemers in 11 sessies onderricht gekregen van een KNVB-docent.
Door sneeuw, regen, storm etc. zijn deze mannen (jammer genoeg geen vrouw) hun afspraken nagekomen en hebben zij de cursus met goed gevolg voltooid. Theorie werd gegeven in de kantine van Alliance’22 en er werden diverse jeugdteams betrokken bij de praktijklessen.
De opleiding heeft de trainers meer kennis en inzicht gegeven om jeugdige voetballers in de leeftijd van
5 tot 13 jaar te trainen en coachen. In de praktijk hebben zij geleerd hoe kinderen kunnen leren voetballen, hoe je het aan hen moet overbrengen en in training en in coaching vorm kan geven.

Namens het Alliance bestuur van harte gefeliciteerd, welkom bij het trainerskader en veel “trainersplezier”.