Teamindelingen jeugd seizoen 2017-2018

Hieronder staat de voorlopige teamindeling voor de jeugd voor komend seizoen (Update versie 17 juni 2017)
Hierbij zijn nog een aantal kanttekeningen te plaatsen:
- vanaf de elftallen is er nog de mogelijkheid om binnen het eerste team tijdens de voorbereiding enige wijzigingen door te voeren.
- van een drietal lichtingen wordt de indeling komende week bepaald, de data waarop dit bekend wordt gemaakt staat bij de betreffende lichting vermeld
- de trainers staan bij de teams aangegeven, waar nog een functie vacant is kunnen mensen zich opgeven als trainer bij Tony Waasdorp via duna@ziggo.nl
- het trainingsschema wordt uiterlijk eind juni gepubliceerd

Zoals elk jaar is de indeling zeer zorgvuldig gemaakt, waarbij het eerder gecommuniceerde proces strak is gevolgd.
Mochten er toch vragen zijn omtrent de indeling, dan kun je a.s. woensdag 14 juni om 19.00 uur terecht op het spreekuur in de kantine. Daar zullen coördinatoren, hoofdtrainers en hoofd jeugdopleiding aanwezig zijn om indien gewenst uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Tony Waasdorp
Robert Graat