Oproep: C-coördinator (m/v), gezocht binnen Alliance22!

Beste ouders,
Ik ga volgend seizoen stoppen als D-coördinator en mijn rol wordt overgenomen door Rutger Schouwink, nu E-coördinator. Stephan Beelen, nu C-coördinator, stroomt door naar de B-jeugd als coördinator. 

Op dit moment zoeken we dus op zoek naar coordinator (m/v) voor de C-jeugd voor het volgend seizoen. Als je interesse hebt om een bijdrage te  leveren als vrijwilliger bij Alliance in deze rol of nog vragen hebt over de rol, bel of mail mij!

Onderstaand een opsomming van de taken om enigszins een beeld te geven van de functie. Uiteraard is er ruimte voor eigen invulling. Het zwaartepunt van de rol ligt qua tijdbesteding met name aan de randen van het seizoen ihkv de teamindelingen en het opstarten van het nieuwe seizoen. De toernooi-deelnames worden binnen Alliance gecoördineerd door Robin de Zwart en vallen dus buiten deze functie.

Ik kijk uit naar de reacties ;-)

Met vriendelijke groet,

Bart Schurer
0627841635
D-Coordinator@alliance22.nl


Functie jeugdgroepcoördinator s.v. Alliance ’22 De jeugdgroepcoördinator:
 1. is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen zijn/haar leeftijdsgroep waar het gaat om communicatie, teambegeleiding, training en activiteiten ter bevordering van de teamgeest en –verband;

 2. treedt in algemene zin op als contactpersoon voor teamleiders van zijn/haar leeftijdsgroep;

 3. signaleert (te verwachten) problemen binnen zijn/haar leeftijdsgroep, anticipeert hierop en lost in samenwerking met de teamleiders direct problemen op die geen uitstel dulden (bijv. tekort aan spelers);

 4. geeft wijzigingen in de ledenlijst, wachtlijst en teamindeling van zijn/haar leeftijdsgroep door aan de ledenadministratie en algemeen jeugdcoördinator;

 5. houdt in overleg met de algemeen jeugdcoördinator de teamindeling op de website up to date;

 6. organiseert periodiek groepsoverleg met de hoofdtrainer, trainers en teamleiders en rapporteert de bevindingen aan de jeugdcommissie;

 7. neemt deel aan het coördinatorenoverleg;

 8. draait een aantal keren per seizoen (ca. 4x) op zaterdag bestuursdienst mee.

Van de jeugdgroepcoördinator wordt verwacht dat hij/zij:

 • enige ervaring heeft als teamleider;

 • beschikt over een actieve en communicatieve instelling.

  Tijdsbesteding

  Gemiddeld 1 uur per week