UITNODIGING Scheidsrechters clinic door Kevin Blom

UITNODIGING

Scheidsrechters clinic door Kevin Blom voor alle 1ejaars C spelers

Dinsdag 1 september, 19.00 uur


Dit seizoen gaan we weer aan de slag met het fluiten van F en E wedstrijden door 1ejaars C spelers (jongens én meisjes). Het spreekt voor zich dat de spelers vooraf instructie krijgen en op wedstrijddagen goed worden begeleid. De aftrap wordt door Kevin Blom gedaan. De bekende UEFA-scheidsrechter verzorgd op 1 september een clinic voor alle 1ejaars C spelers van Alliance. Aanvang 19.00 uur in de kantine.

Het fluiten van F en E wedstrijden door C spelers is een lange Alliance-traditie. Afgelopen twee seizoenen lukte het niet om de nodige begeleiding te organiseren en is het jammer genoeg niet doorgegaan. Dit seizoen pakken we de draad weer op. Een nieuwe scheidsrechtercoördinator (Ton Tops) gaat het samen met een groep ervaren (oud)scheidsrechters organiseren en begeleiden. Dit jaar beginnen we met de 1ejaars C spelers en het fluiten van een beperkt aantal E en F wedstrijden. Het plan is om dit op termijn verder uit te bouwen.

Waarom is het belangrijk dat 1e jaars C spelers wedstrijden fluiten?
Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste ervaren spelers op deze manier zelf wat er komt kijken bij het leiden van een wedstrijd, dat komt ten goede aan hun begrip voor scheidsrechters, acceptatie van beslissingen en hun ontwikkeling als speler. Ten tweede is het een manier om C spelers te laten proeven van het ‘scheidsrechteren’. Jongens/meisjes die het fluiten leuk vinden, kunnen we na de eerste kennismaking, verder helpen met een opleiding tot verenigingsscheidsrechter. We vinden het belangrijk om zo uit eigen gelederen, enthousiaste en capabele scheidsrechters te werven.

Instructie, begeleiding en planning.  Wat gaat er gebeuren?
  • • Voor alle 1e jaars C spelers wordt 1 september (aanvang 19.00 uur) een speciale clinic gegeven door scheidsrechter Kevin Blom. Hij besteed aandacht aan de spelregels (voor F en E), de toepassing van spelregels en de techniek van het leiden van een wedstrijd. Niet alleen de spelers maar ook de teamleiders, coaches en trainers van de C teams zijn van harte uitgenodigd voor de clinic.

    Elke zaterdagochtend gaan vier 1ejaars C spelers één F of E wedstrijd fluiten. We starten in het eerste weekend van 12 september, dat is de eerste dag van E en F competitie.

  • • Iedere jonge scheidsrechter kan op de wedstrijddag rekenen op een begeleider. Dit zijn ervaren (oud)scheidsrechters die de jonge scheidsrechters begeleiden, als vraagbaak dienen en waar nodig adviesgeven. De begeleiders zijn ook tijdens de wedstrijd zichtbaar aanwezig.

  • • Alle 1e jaars C-spelers worden bij toerbeurt ingedeeld. Dat wil zeggen dat zij ongeveer 3 á 4 keer in het hele seizoen scheidsrechter zijn. Deelname is verplicht

  • • Het schema met de indeling van C-scheidsrechters wordt via de teamleiders en website gecommuniceerd.

  • Van teamleiders en ouders wordt verwacht dat ze er op toezien dat de spelers zorgen dat ze op de wedstrijddag tijdig aanwezig zijn.

Ik reken op een grote opkomt bij de clinic van Kevin Blom!

Met het team van de scheidsrechters hebben we er alle vertrouwen in dat we op deze manier, op een plezierig en gedegen manier met de jeugdscheidsrechters aan de slag kunnen. Teamleiders en ouders kunnen hier bij helpen door het fluiten actief te supporten.

Mochten er nog vragen zijn stel die dan gerust. Je kunt daarvoor terecht bij Ton Tops of via mail: scheidsrechters-cie@alliance22.nl en … kom vooral kijken als je zoon of dochter gaat fuiten.

Robert Graat
Jeugdvoorzitter